کرونا وتاثیر آن برکسب وکارهای ایران
کرونا وتاثیر آن برکسب وکارهای ایران

یادداشت دویست وهشتم : کرونا وآینده کسب وکارها درایران [1] - پیشنهاد راهکارهای کرونایی به کسب وکارهای ایرانی - بخش اول

یادداشت دویست وهشتم :
کرونا وآینده کسب وکارها درایران [۱] – پیشنهاد راهکارهای کرونایی به کسب وکارهای ایرانی – بخش اول

رئیس هیات مدیره هاب کارآفرینی ایران واستاد کارآفرینی دانشگاه
KSCGROUPP@GMAIL.COM

اقتصاددان: در یادداشت قبلی ، گفتم آنچه که در روزهای کرونایی و در میانه آن ( چون معتقدم دوره ی پساکرونا وجود ندارد و کرونا به عاملی فراگیر و مهم در همه شئونات زندگی ما تبدیل خواهد شد ) می بایست مورد توجه کسب وکارهای وطنی قرار بگیرد نحوه ی مواجهه با این تکانه ی مهم وسرنوشت ساز و حفظ ونگهداری خود برای روزهای پس از بحران است .
می بایست از کرونا رابه عنوان یک فرصت تلقی نموده و با تمام توان در پی درک و جذب انرژی و فرصت های ناشی از آن باشیم . زیرا در این روزها که بسیاری از کارآفرینان در سطح فردی و سازمانی از دور خارج شده و متوقف شده اند تا “”ببینند چه می شود “” می بایست با دقت وبا سرعت وارد عرصه شد و سهم رقبای متوحش و بازمانده از رقابت را قاپید. زیرا این رسم و قانون کسب وکار وکارآفرینی است که آنهایی می مانند که از آمادگی وتوان تاب آوری و خلاقیت ونوآوری لازم در حوزه ی کسب وکار و کارآفرینی خود برخوردارهستند و آنهایی که نمی توانند و یا نمی خواهند خود را با شرایط جدید وفق دهند به ناچار باید صحنه را ترک کنند .
از این منظر ، کرونا آزمون ، میدان و محک بزرگ ویا ابزاری کارآمد برای پالایش وحذف افراد وکسب وکارهای ناتوان در مواجهه با این چالش وپاندمی فراگیر وجهانی است . حتما شما هم مثل من دراین روزهای دشوار بسیاری از کارآفرینان و کسب وکارها را می شناسید که از وحشت و شوک ناشی از ضربه ی سهمگین کرونا زمین گیر شده و حتی بسیاری از آنها جرات بیرون آمدن از خانه ی خود راندارند وکسب وکارهای خود را به حالت تعلیق درآورده و به اصطلاح منتظرند ببینند چه می شود . واین همان فرصتی است که کرونا به کارآفرینان و کسب وکارهای توانمند وتاب آور داده تا بتوانند با اتخاذ راهکارهای بدیع ، نو ، جدید ، کارآمد و سازگار با شرایط جدید ، جای رقبای قدیمی (پیر شده ) را گرفته وآنها را از صحنه بیرون کنند.
در یادداشت های قبلی گفتم که من مایل نیستم کرونا را تهدید یا فرصت بدانم . چون معتقدم ازاین منظر ، نوع رفتار ونگاه ماست که از کرونا تهدید یا فرصت می سازد . اما ، همانطور که قبلا نیز گفته ام ، اگر مجبور باشم از میان این دو واژه یکی را انتخاب کنم ، قطعا به فرصت بودن کرونا برای کسب وکارهای ایرانی رای خواهم داد .
در این سلسله از یادداشت ها ، مجموعه ای از راهکارهای پیشنهادی برای مواجهه با چالش کرونا در سطح کسب وکارهای ایرانی را را خدمت شما خواننده ی گرامی ارایه می کنم .
اینجانب شخصا اعتقاد ، ایمان و باور دارم که توانمندی ها واستعدادهای ملی موجود در کشور ما را برای مواجهه با چالش های ناشی از کرونا کافی است و ما بالقوه برای مواجهه با آن توانمند هستیم اما ، این ما کارآفرینان هستیم که می بایست توانمندی های درک و هضم چالش کرونا را از بالقوه به بالفعل تبدیل کنیم . لذا در این یادداشت ها به راه حل هایی که می توان برای استفاده ی حداکثری از فرصت کرونا ایجاد و اجراء کرد اشاره میکنم .
در این سلسله از یادداشت ها ، راهکارهای اجرایی برای مواجهه با کرونا را در دو بخش زیر تقدیم شما می کنم :
الف- راهکارهای عام
ب- راهکارهای خاص
یکبار دیگر یادآوری می کنم که این ما هستیم که از پدیده های موجود وپیرامونی برای خودو کسب وکار مان تهدید و فرصت می سازیم . واساسا از این منظر چیزی به نام تهدید وجود نداردو کارآفرین همه ی پدیده ها را برای خود فرصت و اگر نه چالش می ببیند که باید خود را برای جذب حداکثری فرصت های ناشی از آن آماده کند نه اینکه آماده ی مواجهه و مقابله با آن باشد .زیر در دل مفهوم مواجهه و مقابله ، نوعی اصطکاک ، تضاد ، عدم تمایل ، غافلگیری ، دلواپسی ، سرگردانی و تشویش وجود دارد .
حال آنکه براساس آموزه های کارآفرینی ما فراگرفته ایم که همیشه برای درک ، جذب ، مواجهه و واکنش مناسب ( مفاهیم بنیادین تاب آوری ) با هر چالشی ، باید آماده ی درک پارادایم ها و یا ایجاد پارادایم های جدید ناشی از آن چالش در حوزه ی کسب وکار خود باشیم .
من ایمان دارم که کارآفرینان با هوش و با فراست ایرانی ، مثل همیشه تجربه ای عالی از درک ، جذب ، مواجهه و بازیابی خود در مواجهه با پاندمی کرونا را از خود به نمایش خواهند گذاشت .
در یادداشت بعدی به راهکارهای عمومی واختصاصی پیشنهادی برای مواجهه با کرونا در سطح کسب وکارها خواهم پرداخت .
به امید روزی که جمله ی MADE IN IRAN خود گویای کیفیت محصولات وخدمات کشور عزیزمان 🇮🇷ایران 🇮🇷باشد .

  • نویسنده : دکتر حیدرامیران
  • منبع خبر : کتاب غول هم شکست می خورند – مولف دکتر حیدر امیران - انتشارامیران - 1397