کروز با حساسیت، مطالبات صنفی کارگران خود را پیگیری می کند
کروز با حساسیت، مطالبات صنفی کارگران خود را پیگیری می کند

کارگران کروز مسائل صنفی خود را با مسئولان این شرکت در میان گذاشتند.

کارگران کروز مسائل صنفی خود را با مسئولان این شرکت در میان گذاشتند.

اقتصاددان: در اجتماعات کارگران این شرکت، افرادی زبده و حرفه‌‎ای هستند و بدون حاشیه سازی تنها مسائل صنفی خود را مطرح کردند.

بالغ بر ۱۳ هزار نفر در این شرکت مشغول به کار هستند که در هر شیفت کاری حدود ۴ هزار نفر در این مجموعه حضور دارند که هریک از آنها مسائل شخصی مختص به خودشان را دارند.

در روزهای اخیر تحت تاثیر بحران‌های اقتصادی و اجتماعی خارج از اراده شرکت، کارگران کروز نسبت به برخی موضوعات صنفی معترض بودند که مدیران این مجموعه با حضور در جمع کارگران دستور پیگیری این مشکلات را دادند.