کدام ساده لوحیم؟!
کدام ساده لوحیم؟!

گفت: بعضی مسئولان چنان خالی بندی می کنند و وعده های طلایی و توخالی می دهندکه مرغ پخته هم از آن خنده اش می گیرد! نمی دانم اینان خودشان این قدر ساده لوح و زودباورند،یا مردمی را که بارها پوچی این وعده ها را تجربه کرده اند، ساده لوح می پندارند! گفتم: بعید می دانم […]

گفت: بعضی مسئولان چنان خالی بندی می کنند و وعده های طلایی و توخالی

می دهندکه مرغ پخته هم از آن خنده اش می گیرد! نمی دانم اینان خودشان این

قدر ساده لوح و زودباورند،یا مردمی را که بارها پوچی این وعده ها را تجربه کرده

اند، ساده لوح می پندارند!

گفتم: بعید می دانم این طور باشد.

گفت: یک نفر پسرش را نزد روانشناسی برد تا او را آزمایش کند ;i معلوم شود

دیوانه هست یا نه.

دکتر روانشناس به پسر گفت :برو با این آبکش آب بیار!

پدر گفت: پسرم خسته است! بگذار خودم بیاورم !!

گفتم: باز هم #سیاهنمایی کردی؟!

دانلود رایگان کتاب ها و دیگر آثار این قلم در کانال گزین گویه های مطهر

https://t.me/nedayemotahar

  • نویسنده : شفیعی مطهر