کتاب خشت اول
کتاب خشت اول

کتاب خشت اول، نگارش دکتر رستم فلاح، براساس آثار استاد احد فرامرز قراملکی گردآوری شده  است. این اثر بحث عمیق و مفصل اخلاق حرفه ای را به صورت، ساده، کم حجم، و مبتنی بر فنون آموزشی، در حدود ۱۰۰ صفحه برای همه علاقه مندان، صاحبان حرفه های گوناگون، سازمان ها، مدیران و رهبران کسب و […]

کتاب خشت اول، نگارش دکتر رستم فلاح، براساس آثار استاد احد فرامرز قراملکی گردآوری شده  است. این اثر بحث عمیق و مفصل اخلاق حرفه ای را به صورت، ساده، کم حجم، و مبتنی بر فنون آموزشی، در حدود ۱۰۰ صفحه برای همه علاقه مندان، صاحبان حرفه های گوناگون، سازمان ها، مدیران و رهبران کسب و کارها ارائه میدهد.

این اثر برآمده از ۲۵ سال تلاش، مطالعه و تجربه استاد قراملکی، چهره ماندگار علوم انسانی و همکاری و تجارب آموزشی ۱۵ ساله نگارنده در حوزه اخلاق حرفه ای است.
این اثر پس از یک دیباچه از استاد قراملکی و یک مقدمه از نگارنده می باشد.

این اثر مهمترین مباحث کاربردی اخلاق حرفه ای را در ۶ فصل، به شرح زیر، عرضه کرده است:

فصل اول: هنر اخلاق
فصل دوم: حرفه و حرفه گرایی
فصل سوم: اخلاق و اخلاق حرفه ای
فصل چهارم: مسایل و مسئولیت ها
فصل پنجم: مساله و حل مساله
فصل ششم: معماهای اخلاقی.
این اثر، هم به صورت دیجیتالی و هم کاغذی در دسترس علاقه مندان است.

 

 

 

ع

  • منبع خبر : اقتصاددان