کتاب بخشش اثر دکتر علی علی پناهی
کتاب بخشش اثر دکتر علی علی پناهی

از من سؤال می کنند که مردم آفریقای جنوبی چگونه توانستند قساوت ها و بی عدالتی هایی را که تحت حکومت آپارتاید یا نژادپرست تحمل کرده بودند، ببخشند. راه ما در آفریقای جنوبی کاملا طولانی و پر مشقت بود.. در دوران نژادپرستی در آفریقای جنوبی ، فقط سفیدپوستان حق رای داشتند، از تحصیلات عالیه برخوردار […]

از من سؤال می کنند که مردم آفریقای جنوبی چگونه توانستند قساوت ها و بی عدالتی هایی را که تحت حکومت آپارتاید یا نژادپرست تحمل کرده بودند، ببخشند. راه ما در آفریقای جنوبی کاملا طولانی و پر مشقت بود.. در دوران نژادپرستی در آفریقای جنوبی ، فقط سفیدپوستان حق رای داشتند، از تحصیلات عالیه برخوردار می شدند و می توانستند توقع پیشرفت و موفقیت داشته باشند. چندین دهه اعتراض و خشونت ادامه داشت. سرانجام وقتی رهبران ما از زندان آزاد شدند ، ترس آن بود که مبادا گذر ما به سوی آزادی و دموکراسی با حمام خون ناشی از انتقام و مقابله به مثل همراه باشد، اما به طور معجزه آسایی ما مسیر دیگری را انتخاب کردیم.
برای آگاهی بیشتر در مورد اینکه نلسون ماندلا بعد از پیروزی بر حکومت نژادپرستان برای مدیریت کشورش چه راهی را انتخاب کرد، کتاب را مطالعه بفرمایید.
انتشارات بهار سبز۶۶۴۱۴۱۵۰-۰۲۱

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع