کتاب بازارهای مالی ترجمه دکتر نادر مهرگان منتشر شد
کتاب بازارهای مالی ترجمه دکتر نادر مهرگان منتشر شد

کتاب بازارهای مالی مدرن نوشته دیوید بلک ول و...، با ترجمه دکتر نادر مهرگان توسط نشر نورعلم منتشر شده است.

کتاب بازارهای مالی مدرن نوشته دیوید بلک ول و…، با ترجمه دکتر نادر مهرگان توسط نشر نورعلم منتشر شده است.

این کتاب مناسب برای دانشجویان کارشناسی ارشد مالی و اقتصاد، همچنین مناسب برای استفاده فعالان بازار سرمایه می باشد.

این کتاب ارزشمند را می توانید به صورت الکترونیکی از کتابخوان طاقچه خریداری نمایید. همچنین برای تهیه نسخه کاغذی کتاب می توانید با نشر نورعلم تماس حاصل نمایید:

۰۹۱۲۳۳۳۴۲۲۹
۰۲۱۶۶۴۰۵۸۸۰

به کانال نشر نورعلم بپیوندید:
@nooreelm