کاهش خطرناک قدرت خرید مردم و تغییرات نجات بخش
کاهش خطرناک قدرت خرید مردم و تغییرات نجات بخش

بنام خدااصول حکمرانیکاهش خطرناک قدرت خرید مردم و تغییرات نجات بخش بر اساس آمارهای رسمی پس از پایان جنگ و در طول۳۳ سال اخیر با رویکار آمدن دولتها و مجالس مختلف و ارائه انواع برنامه ها و حضور مسئولان پیر و جوان ، کاهش وحشتناک قدرت خرید مردم ادامه داشته و مثلا روند این نمودار […]

بنام خدا
اصول حکمرانی
کاهش خطرناک قدرت خرید مردم و تغییرات نجات بخش

بر اساس آمارهای رسمی پس از پایان جنگ و در طول۳۳ سال اخیر با رویکار آمدن دولتها و مجالس مختلف و ارائه انواع برنامه ها و حضور مسئولان پیر و جوان ، کاهش وحشتناک قدرت خرید مردم ادامه داشته و مثلا روند این نمودار در طول ۱۴ سال گذشته با ۲۵ درصد افت شروع و همکنون با شیب حدودا ۴۵ درصدی تشدید و مانند هواپیمایی در مسیر سقوط، بصورت دلهره آوری زنگ خطر را برای خردمندان دلسوز این آب و خاک بصدا درآورده است.
در این میان عده ای با یکدیگر درگیر و برخی به گمان ایجاد فرصتی برای گرفتن صندلی قدرت ، از این وضعیت خوشحال و برخی نیز برای حفظ صندلی ریاست ، نسبت به این هشدارها و مشکلات روزافزون مردم بی تفاوتند.
اما افرادی که حداقل پنجاه و اندی سن داشته و شاهد انواع اتفاقات مانند درگیری مردم ناراضی و حکومت وقت در سال ۵۷ ، اشغال سفارت امریکا ، شعار بر علیه شرق و غرب ، انزوا ، اعمال تحریمها، بروز جنگ ، عقب ماندگی شدید اقتصادی کشور نسبت به کشورهای نفت خیز پیرامونی و نهایتا شهادت و ریخته شدن خون ادامه دار بهترین جوانان تا این زمان در میدانهای مختلف بوده اند امیدوارند با درس گیری از این حوادث ، قبل از تکرار و بروز بحرانهای شدید اجتماعی که مسلما در خلال آن کشور آسیب دیده و همه متضرر خواهند گردید ، بجای رفتارهای اشتباه دیرینه و معمول در همه گروهها نظیر لجبازی ، ناسازگاری و متهم کردن یکدیگر به خیانت که همه ناشی از کنار گذاشتن انصاف و خرد با انواع توجیهات میباشد در تغییری صحیح و نجات بخش مانند همه مردم خوشبخت دنیا ضمن مذاکره ، مفاهمه، شنیدن دغدغه،مشکلات و تنگناهای یکدیگر با دور کردن حس تنفر و برقراری آشتی ملی در خانواده ایرانی با خیر اندیشی و نیک خواهی ، کوتاه آمدن و مصالحه نمودن، دست در دست یکدیگر و ایجاد فرصت و میدان خدمت برای انسانهای درستکار و لایق گوشه نشین شده در جایگاه متناسب و استفاده از خردجمعی بمنظور جلوگیری از شدت یافتن اوضاع نابسامان اقتصادی ، در اقدامی شادی آفرین به دشمنی با سایر کشورها نیز پایان داده و در کنار تمام مردم جهان برای جلوگیری از تغییرات خطرناک اقلیمی و حفظ محیط زیست که خطر دوم میباشد، تلاش نمایند.

۳/۱۰۳
وَکُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَهٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَکُمْ مِنْهَا
(در اثر شدت دشمنی با یکدیگر) در معرض فرو افتادن در گودال آتش قرار گرفته بودید پس شما را (از این وضعیت) رهانید.

فرشاد فرهادی
دوشنبه ، الأثنین ، Monday
۱۴۰۱/۱۱/۰۳
۱۴۴۴/۷/۱
۲۰۲۳/۰۱/۲۳

  • نویسنده : فرشاد فرهادی