کاهش تورم در آبان‌
کاهش تورم در آبان‌

نرخ تورم سالانه آبان ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ۴۴.۴ درصد رسید.

نرخ تورم سالانه آبان ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ۴۴.۴ درصد رسید.

اقتصاددان: بر اساس گزارش مرکز آمار: نرخ تورم سالانه آبان ماه ۱۴۰۰ برای خانوارهای کشور به ۴۴.۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، یک واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴۳.۶ درصد و ۴۸.۳ درصد گزارش شده‌است.

نرخ تورم نقطه‌ای آبان در مقایسه با ماه قبل ۳.۵ واحد درصد کاهش یافت و به ۳۵.۷ درصد رسید.

نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی­ها و دخانیات» با کاهش ۱۴.۱ واحد درصدی به ۴۶.۴درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۰.۷ واحد درصدی به ۳۰.۲ درصد رسیده است.

همچنین نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری با کاهش ۳.۱ واحدی به ۳۵.۳ درصد و برای خانوارهای روستایی با کاهش ۶.۵ واحدی به ۳۷.۴ درصد رسید.

تورم ماهانه آبان ۱۴۰۰ نیز به ۲.۵درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل، ١.٢ واحد درصد کاهش داشته است.

تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ۳.۱ درصد و ۲.۱ درصد بوده است.

دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه در آبان ماه برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۴ درصد برای دهک هشتم تا ۴۷.۲ درصد برای دهک دوم است.