کاهش بیش از ۵۰ درصدی استفاده ایرانی‌ها از اینستاگرام
کاهش بیش از ۵۰ درصدی استفاده ایرانی‌ها از اینستاگرام

برخلاف گزارش‌های غیرمستند منتشر شده در فضای مجازی، آمارهای رسمی مراجع جهانی نشان می دهد که میزان استفاده از اینستاگرام در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به مرداد سال قبل، بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته است.

برخلاف گزارش‌های غیرمستند منتشر شده در فضای مجازی، آمارهای رسمی مراجع جهانی نشان می دهد که میزان استفاده از اینستاگرام در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به مرداد سال قبل، بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته است.

اقتصاددان: بر خلاف گزارش‌های غیر مستند منتشر شده، آمار‌های رسمی مراجع جهانی نشان می‌دهند که میزان استفاده از اینستاگرام در اردیبهشت امسال نسبت به مرداد سال قبل، بیش از ۵۰ درصد کاهش داشته است.

پیش از این برخی مدعی شده بودند میزان استفاده کاربران از اینستاگرام بدون تغییر و یا افزایشی بوده است.

کاهش بیش از ۵۰ درصدی استفاده ایرانی‌ها از اینستاگرام

آمار رسمی در پایگاه بین المللی gs.statcounter.com اعلام شده‌اند و نشان دهنده این کاهش کاربری در ایران هستند.