«چیرگی فهم»یا«تیرگی وهم»؟فرگرد۱۹۷۹
«چیرگی فهم»یا«تیرگی وهم»؟فرگرد۱۹۷۹

آن که «روزها رنجه» و «شب‌ها شکنجه» بیند، ولی در هر «روز و چاشتی» با خویش «در آشتی» باشد، زندگی اش «قابل تحمُّل» و «عامل تامُّل» است؛ ولی آن که با «خویش می‌لنگد» و با «دگراندیش می‌جنگد»، از «انسان می‌هراسد» و «انسانیّت را نمی‌شناسد»! آن که «خود را باخته»،«خدا را نشناخته» و آن که «خویش […]

آن که «روزها رنجه» و «شب‌ها شکنجه» بیند،

ولی در هر «روز و چاشتی» با خویش «در آشتی» باشد،

زندگی اش «قابل تحمُّل» و «عامل تامُّل» است؛

ولی آن که با «خویش می‌لنگد» و با «دگراندیش می‌جنگد»،

از «انسان می‌هراسد» و «انسانیّت را نمی‌شناسد»!

آن که «خود را باخته»،«خدا را نشناخته»

و آن که «خویش را شناخت» و «بهکیش را نواخت»،

می تواند با «چیرگی فهم»،«تیرگی وهم» را بزداید

و «حقیقت هستی» و «طریقت حق‌پرستی» را دریابد.

☘️🌺🍃🌸☘️🌺🍃🌸☘️🌺🍃🌸☘️🌺🍃🌸

دانلود رایگان کتاب ها و دیگر آثار این قلم در کانال گزین گویه های مطهر

https://t.me/nedayemotahar

  • نویسنده : سید علی رضا شفیعی مطهر