چپِ این‌وری یا آن‌وری؟!
چپِ این‌وری یا آن‌وری؟!

گفت: در یک جملۀ بگو هدف از اصلاحات دوم خرداد ۱۳۷۶ چه بود؟ گفتم: استقرار یک حکمرانی نو همراه با ایجاد تحوُّل در ادارۀ کشور. گفت: آقای قالیباف هم که پس از ۲۶ سال همین را می‌گوید که سخنش درشت‌ترین تیتر روزنامۀ اطلاعات امروز دوم خرداد شده‌است.ایشان فرموده: «نیازمند حکمرانی نو و تحوُّل در ادارۀ […]

گفت: در یک جملۀ بگو هدف از اصلاحات دوم خرداد ۱۳۷۶ چه بود؟

گفتم: استقرار یک حکمرانی نو همراه با ایجاد تحوُّل در ادارۀ کشور.

گفت: آقای قالیباف هم که پس از ۲۶ سال همین را می‌گوید که سخنش

درشت‌ترین تیتر روزنامۀ اطلاعات امروز دوم خرداد شده‌است.ایشان فرموده:

«نیازمند حکمرانی نو و تحوُّل در ادارۀ کشور هستیم.»

گفتم: بله،ظاهراً اهداف یکی است.

گفت: پس چرا ۲۶ سال است که دربارۀ اهداف اصلاحات کشمکش داریم؟

گفتم: اگر صداقت در کار باشد،هیچ کشمکشی بروز نمی‌کند.

گفت: دیروز یک نفر را سوار ماشینم کردم تا به مقصدش برسانم.

از او خواستم در یافتن مسیرش مرا راهنمایی کند.

وقتی بر سر یک دوراهی رسیدیم،گفت: بپیچ به چپ؟

ولی تا رفتم بپیچم فریاد زد: چپ این‌وری که نه ،چپ آن‌وری بپیچ!!

گفتم: باز هم #سیاهنمایی کردی؟!

دانلود رایگان کتاب ها و دیگر آثار این قلم در کانال گزین گویه های مطهر

https://t.me/nedayemotahar

  • نویسنده : سید علی رضا شفیعی مطهر