چوب نمایندگان لای چرخ دولت
چوب نمایندگان لای چرخ دولت

انتصابات سفارشی و تحمیلی چرخ حرکت دولت در هرمزگان را لنگ کرده است نمایندگان ادوار مردم در مجلس شورای اسلامی از بدو تاسیس مجلس شورای اسلامی در همه استانها معمولا توصیه هایی به دولت ها برای عزل و نصب ها داشته و دارند زیرا با قدرت انتقال یافته از مردم به نمایندگان در یک فرایند […]

انتصابات سفارشی و تحمیلی چرخ حرکت دولت در هرمزگان را لنگ کرده است

نمایندگان ادوار مردم در مجلس شورای اسلامی از بدو تاسیس مجلس شورای اسلامی در همه استانها معمولا توصیه هایی به دولت ها برای عزل و نصب ها داشته و دارند زیرا با قدرت انتقال یافته از مردم به نمایندگان در یک فرایند کوچک سازی و تجمیع قدرت برای سهولت در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها که نتیجه و خروجی و عصاره آن نمایندگان مجلس است می بایست نظر مردم که همان نظر نمایندگان آنها است لحاظ شود ولی این مساله تا جایی پیش رفت که برخی از نمایندگان مردم پس از انتخاب و خاطر جمع شدن از در دست داشتن قدرت برای تقویت خود در آینده و در اختیار داشتن افراد با نفوذ که در رده های اداری و مدیریتی ادارات و سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی هستند سعی در عزل مدیران غیر همسو و نصب مدیران موافق و حامی خود نمودند تا همچنان بلوکهای رای در اختیار این افراد را در دست خود داشته باشند و در این بین هستند افرادی که بلحاظ مدیریتی و شخصیتی توان تصاحب آن جایگاه را ندارند ولی بدلیل وابستگی به فلان نماینده در مسندی حساس می نشینند و بدلیل عدم توانایی جایگاه مدیریتی را اشغال می نمایند که باعث ایجاد نارضایتی مردم و قفل شدن حرکت دولتها در استان می شود در استان هرمزگان انتصابات سفارشی و فامیلی و حلقه های نزدیک نمایندگان و مدیران دفتری آنها باعث ایجاد نارضایتی عمومی بین مردم و نخبگان و محافل سیاسی اجتماعی استان شده است در استان هرمزگان نمایندگان محترم مردم در مجلس بی پروا و بدون واهمه وابستگان و افراد به اصطلاح نفر صد خود را با تحمیل به استاندار و دولت در مناصب حساس فرمانداری ها و صنایع و ادارات کل و معاونین آنها گنجانده اند و ابایی از افشاگری مطالبه گران و اهالی قلم و رسانه استان ندارند جایی که چرخ دولت را لنگ کرده اند و حرکت دولت مردمی ایران قوی را که مردم با هزاران امید و آرزو و برای تغییر به نفع مردم به آن رای داده بودند اکنون در رقابت بین خود برای تصاحب بیشتر مناصب توسط نزدیکان خود قرار داده و عملا اختیار را از استاندار محترم گرفته اند رویه ای که یک آفت بزرگ در علوم سیاسی است و جلو یک اصل مهم به نام گردش نخبگان از شیوه های شایسته سالاری را گرفته و جامعه سیاسی هرمزگان را روز به روز ناامید تر بار آورده است و یک تفکر ناشایسته را در اذهان مردم بوجود آورده که تنها راه رسیدن به مناصب وابستگی و سفارش نماینده است راهی که شورای محترم نگهبان تنها با رصد و پیگیری موضوع و بررسی مستندات دلسوز ان و شناسایی افراد حلقه های نزدیک نمایندگان و لحاظ آنها در تایید صلاحیت آنان میتوان آینده را از این آفتی که ریشه سیاست را در هرمزگان خشکانده است آفت زدایی و سمپاشی کند تا شاید درختی دیگر از نو بروید که عاری از این آفت بزرگ باشد

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

  • منبع خبر : اقتصاددان