چه کسی گوسفندان پدرم را دزدیده است ؟
چه کسی گوسفندان پدرم را دزدیده است ؟

من ،تو، او، ما ،شما، ایشان …!؟ سال ۱۳۹۲ پدرم را تشویق نمودیم که به علت کهولت سن، گوسفندان خود را فروخته و پول آن را نزد بانک سپرده بلند مدت بگذارد. تعداد چهل راس دام، به قیمت روز هر راس دویست هزار تومان. کل پول حاصل از فروش، مبلغ هشت میلیون شد که آن […]

من ،تو، او، ما ،شما، ایشان …!؟

سال ۱۳۹۲ پدرم را تشویق نمودیم که به علت کهولت سن، گوسفندان خود را فروخته و پول آن را نزد بانک سپرده بلند مدت بگذارد. تعداد چهل راس دام، به قیمت روز هر راس دویست هزار تومان. کل پول حاصل از فروش، مبلغ هشت میلیون شد که آن را نزد یکی از بانک ها، سپرده بلند مدت، با سود تقریبی بیست درصد سپرده نمود.
طی هشت سال گذشته، حدود دوازده میلیون و هشتصدهزار تومان، سود گرفته که با جمع سپرده خودش بیست میلیون و هشتصد می شود.
حالا پدرم تا حدودی دچار کهولت سن شده و ایراد گرفته که من سود نمی خواهم، لطفا گوسفندانم را پس بدهید !!؟.
با کل پول حاصل از سپرده خودش و سود حاصل، ما فقط حداکثر پنج راس گوسفند می توانیم برایش خریداری کنیم .
یعنی تعداد ۳۵ راس گوسفند کم میاریم .
این موضوع، فرزندان را دچار چالش عجیبی نموده و خواستار به کار گرفته شدن بهترین کارآگاهان پلیسی شده اند که دزد آن تعداد ۳۵ راس گوسفند را مشخص نماید و یک قاضی عادل و آگاه نیز حکم عادلانه صادر نموده و علاوه بر تعداد ۳۵ راس گوسفند سود حاصل از شیر و پشم و زاد و ولد آن را محاسبه و به پدر برگرداند و اگر نه پدر به فرزندان شک نموده و آنها را دزد گوسفندان خود قلمداد خواهد نمود !!!؟.

لذا از حاذق ترین کارآگاهان حوزه اقتصاد و عادل ترین قضات حاضر در کشور خواهشمند است این موضوع را مورد بررسی و این مرد پیر کم شنوا را به حقوق خویش برسانند .

به راستی چه کسی گوسفندان پدرم را دزدیده است ؟؟؟!!

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع