چه کسانی در بورس موفق اند ؟
چه کسانی در بورس موفق اند ؟

بورس برای نوسان گیران خوب است اصلا بورس یعنی نوسان گیری پنجاه درصد سهام معامله شده در روز گذشته فقط به ٧ شرکت تعلق داشته است هفتاد در صد سهام معامله شده در روز گذشته به ٢۶ شرکت تعلق داشته است ٢۶ شرکت بالا همان شرکت‌هایی است که عده ای دارند از آن نوسان گیری […]

بورس برای نوسان گیران خوب است

اصلا بورس یعنی نوسان گیری

پنجاه درصد سهام معامله شده در روز گذشته فقط به ٧ شرکت تعلق داشته است

هفتاد در صد سهام معامله شده در روز گذشته به ٢۶ شرکت تعلق داشته است

٢۶ شرکت بالا همان شرکت‌هایی است که عده ای دارند از آن نوسان گیری می کنند

سهام ۵٩ شرکت نسبت به آخر مرداد تا ۵١ درصد افزایش یافته است

پنجاه و نه شرکت فوق همان شرکت‌هایی است که بازار از آن نوسان گیری کرده است

سهام ٣۵۵ شرکت هم نسبت به آخر مرداد یک درصد تا ۴٣ درصد کاهش داشته است

کسانی که نوسان گیری بلد نیستند در بورس بوسیله کسانی که نوسان گیری بلدند بلعیده میشوند

کسانی که نوسان گیری بلد نیستند در بورس به عنوان طعمه انتخاب میشوند

بورس ایران بسیار حرفه ایست

 

ع

  • نویسنده : محمد حسین ادیب
  • منبع خبر : اقتصاددان