چرا برخی پست ها  ومطالب ماندگار میشوند ؟
چرا برخی پست ها  ومطالب ماندگار میشوند ؟

🔽برخی برای چندروز، برخی برای همیشه و برخی خوانده نمیشوند. !! بیشتر مطالبی که در فضای مجازی کپی یا تولید میشوندبا هدف و اغراضی از سوی نویسنده یا منتشر کننده تولید و ارسال میشوند؟ برخی بولتن نشر منافع افراد یا گروهها هستند . برخی سود وفایده گروه بزرگتر وکلان تری را دنبال میکنند، و برخی […]

🔽برخی برای چندروز، برخی برای همیشه و برخی خوانده نمیشوند. !!
بیشتر مطالبی که در فضای مجازی کپی یا تولید میشوندبا هدف و اغراضی از سوی نویسنده یا منتشر کننده تولید و ارسال میشوند؟
برخی بولتن نشر منافع افراد یا گروهها هستند .
برخی سود وفایده گروه بزرگتر وکلان تری را دنبال میکنند،
و برخی مزدور و جیره خوار صاحبان قدرتهای مختلف سیاسی، اقتصادی و….
و برخی نوکر بی مزد و مواجب
و برخی انتشار دهنده حرف مردم وخواسته آنها هستند.
هرگاه سخن و کلامی که قلمی میشود انصاف و عدل را در نظر بگیرد،هدفی جز منافع عموم و مردم رانداردو بالاتر از آن به رشد واعتلای انسانیت می نگرد،
بی شک بدون اینگه نگارنده بخواهد کلامش ماندگار میشود.
ما باید دست از انحصار و تکروی برداریم و تک تک افراد یک جامعه هر وقت منافع خودشان را در راستای منافع مردم وجامعه دانستند به وظیفه خود عمل کرده اند .آن وقت دیگر منتظر نمیمانیم تا یک دست نامرئی یا کسی از آسمان قدم بر زمین بگذارد و کارها را سامان دهد.
*آن شخص من هستم آن شخص توهستی
و آن شخص ما هستیم*
۱۷ مهر ۹۹ ۲۰ صفر۱۴۳۲

  • نویسنده : نادر کریمی
  • منبع خبر : تحریریه اقتصاددان