چرا اقتصاد ایران سامان نمیگیرد؟
چرا اقتصاد ایران سامان نمیگیرد؟

به گزارش اقتصاددان نادر کریمی تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت: مسئولی گفته که در آینده نزدیک ، روندها در اقتصاد ایران تغییر میکند و معکوس میشود، یعنی از منفی به مثبت تبدل میشود! ایشان که بر راس دستگاه قانون گذاری تکیه داده است نمی داند الزامات یک اقتصاد متوسط یا در […]

به گزارش اقتصاددان نادر کریمی تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت:

مسئولی گفته که در آینده نزدیک ، روندها در اقتصاد ایران تغییر میکند و معکوس میشود، یعنی از منفی به مثبت تبدل میشود!
ایشان که بر راس دستگاه قانون گذاری تکیه داده است نمی داند الزامات یک اقتصاد متوسط یا در حال پیشرفت چیست و براساس یک دیدگاه غیر علمی ووهیجانی و شاید سیاسی، اینگونه ژست کارشناس میدهد.
هنگامی که نیروی پلیس کشور دهها شرکت و بانک و بنگاه اقتصادی دارد و برای اینکه سود آوری و درآمد داشته باشد اجازه رقابت به بنگاههای بخش خصوصی برای عرض اندام نمیدهد؟
هنگامی که سپاه پاسداران هلدینگ های منوپول monopoly ایجاد کرده است و صدها بنگاه و موسسه را برمدار انحصار شکل داده است،اقتصاد آزاد میتواند نفس بکشد ؟
هنگامی که صدهابنگاه و سرای سوداگری به عبارتی ۴۰ درصد اقتصاد ایران از مالیات معاف هستند، و بخش اقتصاد بازار در جهنمی به نام تولید در حال جان دادن است و…
و هنگامی که با ساختارهای نا کار آمد مالیاتی زمینه های فرار مالیاتی را برای بسیاری از شرکتها فراهم میکنیم ،انتظاری از بهبود رشد و توسعه اقتصادی یک خواب آشفته است که فقط آقای رییس مجلس از آن مطلع است.
سالانه بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان فقط فرار مالیاتی داریم که بخش قابل توجهی از کسری بودجه کشور را در بر میگیرد.
فرار مالیاتی ،معافیت های مالیاتی، سیستم قضایی غیر آزاد ،نبود نهادهای ممیزی مستقل ومسول نبودن تصمیم گیران در برابر طرحهای زیان آور و….ساختاری را ایجاد کرده است که قویترین اقتصادهای جهان را در کمترین مدت زمین گیر میکند ونظام سیایی را فرو میپاشد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع