پیش بینی ۱۹۵هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی/ دولت ۱۱۳هزار میلیارد تومان برای حقوق کارمندان کنار گذاشت
پیش بینی ۱۹۵هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی/ دولت ۱۱۳هزار میلیارد تومان برای حقوق کارمندان کنار گذاشت

بر اساس لایحه بودجه ۹۹، درحالی که درآمدهای مالیاتی ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است، اعتبار حقوق و مزایای کارکنان در سال ۹۹ مشخص شد.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تسنیم، درامدهای مالیاتی دولت در لایحه ۱۹۵ هزار میلیارد تومان لحاظ شده است. همچنین درامد ناشی از مالکیت دولت ۳۰ هزار میلیارد و درامد اصل از فروش کالا و خدمات ۱۱ هزار میلیارد تومان است. همچنین با احتساب درآمد متفرقه ۱۸ هزار میلیارد تومانی، کل درامدها به ۲۶۰ هزار میلیارد تومان بالغ شده است.

همچنین کل اعتبار درنظر گرفته شده برای حقوق و مزایای کارکنان ۱۱۳ هزارمیلیارد تومان لحاظ شده است. همچنین ۱۳۰ هزار میلیارد تومان نیز برای رفاه اجتماعی در نظر گرفته شده است.

پیش بینی ۱۹۵هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی/ دولت ۱۱۳هزار میلیارد تومان برای حقوق کارمندان کنار گذاشت