پیش بینی ناپذیری دقیق مولفه های اقتصادی
پیش بینی ناپذیری دقیق مولفه های اقتصادی

با افزایش نرخ ارز، شاهد افزایش قیمت‌ها در همه حوزه ها خواهیم بود. با توجه به اینکه با نوسانات نرخ ارز، واردات مواد اولیه و قطعات اولیه با ارز گرانتر، دامن به تورم بهای تمام شده تولید، زده و از طرفی برای واردات کالاهای نهایی نیز تورم قابل توجهی را رقم می‌زند. تا جاییکه کالاهای تولید داخلی نیز تحت تاثیر تورم حاکم بر جامعه وادار به افزایش قیمت کالاهای خود می‌شوند. به نظر تامین کسری بودجه دولت از طریق راههای دیگر مثلا فروش اوراق قرضه دولتی ( غافل از پیامدهای موجود، رسیدن به موعد سررسید اوراق در سالهای آتی بدون ارزش افزوده و اجبار به چاپ پول برای جبران نقدینگی و به دنبال آن تورم لجام گسیخته تا سرحد فروپاشی اقتصادی)، و یا چاپ پول که خود به شدت تورم...

به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای اقتصاددان نوشت:
به نظر مهمترین مولفه هایی که بر تورم موثرند، پیش بینی ناپذیر بودن اقتصاد و متعاقبا بازارهای اقتصادی است. بنابراین تا زمانی که بازارهای مالی علی الخصوص بازار ارز، جایگاه امنی برای دستاوردهای دولت از قبیل تامین کسری بودجه از طریق نوسانگیری در این بازار، کنترل نقدینگی در بازارهای موازی با بازار ارز و … باشد، با افزایش نرخ ارز، شاهد افزایش قیمت‌ها در همه حوزه ها خواهیم بود. با توجه به اینکه با نوسانات نرخ ارز، واردات مواد اولیه و قطعات اولیه با ارز گرانتر، دامن به تورم بهای تمام شده تولید زده و از طرفی برای واردات کالاهای نهایی نیز تورم قابل توجهی را رقم می‌زند. تا جایی که کالاهای تولید داخلی نیز تحت تاثیر تورم حاکم بر جامعه وادار به افزایش قیمت کالاهای خود می‌شوند. به نظر تامین کسری بودجه دولت از طریق راههای دیگر مثلا فروش اوراق قرضه دولتی ( غافل از پیامدهای موجود، رسیدن به موعد سررسید اوراق در سالهای آتی بدون ارزش افزوده و اجبار به چاپ پول برای جبران نقدینگی و به دنبال آن تورم لجام گسیخته تا سرحد فروپاشی اقتصادی)، و یا چاپ پول که خود به شدت تورم زاست، راه حل منطقی به شمار نمی آیند.
بنابراین همانطور که دوستان در مقالات خود بیان کردند، در حال حاضر تنها راه گریز از شرایط فعلی و کنترل ارز، افزایش صادرات در حوزه های دیگر، مبارزه با خام فروشی، تکیه کردن بر مالیات از بازارهایی که فقط به انگیزه سفته بازی و سوداگری ایجاد شده اند و در تعارض با رشد تولید و ارزش افزوده از این محل هستند ( مهمترین بازار در این مثال : بازار مسکن)، مبارزه با فساد اقتصادی از قبیل اختلاس های بزرگ و … می باشند.
م.حاجی زاده

  • نویسنده : سیده دنیا میرخان، کارشناس بازار سرمایه