پیام تبریک دکتر خانی به مناسبت هفته تعاون
پیام تبریک دکتر خانی به مناسبت هفته تعاون

دکترخانی،مدیرکل آموزش،ترویج و تحقیقات وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در پیامی هفته تعاون را به تعاونگران و فعالان حوزه تعاون تبریک گفت. دکتر خانی در ادامه پیام خود با اشاره به شرایط کنونی کشور بیان داشت:تعاونی ها یکی از کارآمدترین الگوهای اقتصادی و اجتماعی برای سازماندهی منابع انسانی کارآفرین وکارجو و ساماندهی سرمایه ها […]

دکترخانی،مدیرکل آموزش،ترویج و تحقیقات وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در پیامی هفته تعاون را به تعاونگران و فعالان حوزه تعاون تبریک گفت.
دکتر خانی در ادامه پیام خود با اشاره به شرایط کنونی کشور بیان داشت:تعاونی ها یکی از کارآمدترین الگوهای اقتصادی و اجتماعی برای سازماندهی منابع انسانی کارآفرین وکارجو و ساماندهی سرمایه ها و دارایی های مردمی و هدایت بهینه نقدینگی هستند و ترویج و توسعه فرهنگ تعاون و کارآفرینی جمعی به افزایش نقش آفرینی موثر مردم در اداره امورگوناگون کشور منجرخواهد شد.
وی افزود:انسان سالاری به جای حاکمیت سرمایه(هرعضو،یک رای)،نظام دموکراتیک مدیریت،پاسخگویی به نیازهای مشترک ، شفافیت و خودنظارتی از جمله ویژگیهای ممتاز کننده شرکتهای تعاونی است . بر همین اساس می توان مدل حقوقی کسب و کار تعاونی را به عنوان کارآمدترین الگو برای کسب و کارهای استارت آپی و دانش بنیان قلمداد نمود و این شیوه سازماندهی شده ازکارآفرینی تیمی و گروهی را به دانش آموختگان دانشگاهی و صاحبان ایده های خلاقانه و نوآورانه توصیه نموده ، بسترهای لازم را برای توسعه تعاونی های جوانان دانش آموخته و ماهر، فراهم ساخت.
به گزارش خبرگزاری اقتصاددان، ایشان با اشاره به این نکته مهم که هم اکنون بیش ازیک میلیارد و دویست میلیون نفراز مردم جهان در قالب سه میلیون تعاونی توانسته اند ضمن پاسخگویی به نیازهای مشترک درحوزه های گوناگون،برای بیش از دویست و هشتاد میلیون نفر اشتغال مولد ایجاد نموده و ده درصدکل اشتغال جهان رابه خوداختصاص دهند، افزود: هم اکنون قریب به صدهزار شرکت تعاونی در بیش از بیست و یک گرایش در کشور در حال فعالیت هستند و حداقل هفت درصدGDP کشور را از آن خود نموده و بیش از یک میلیون و هفتصدهزارشغل پایدار ایجادنموده اند.
ایشان در پایان ،ابراز امیدواری نمودند که با گسترش فرهنگ یاریگری اجتماعی و اقتصادی و افزایش نقش آفرینی تعاونی ها، توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور بیش از پیش فراهم آید.
ب/