پرداخت کسورات بازنشستگان
پرداخت کسورات بازنشستگان

پرداخت کسورات بازنشستگان به دستگاه‌ها، به زودی شعبانی، معاون صندوق بازنشستگی کشوری گفت: مشکل پرداخت کسورات بازنشستگان به دستگاه‌های محل خدمت به زودی مرتفع می‌شود. فتح الله شعبانی با اشاره به فشار نقدینگی وارد شده به صندوق طی اجرای کامل همسان سازی حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری، گفت: متاسفانه صندوق‌های بازنشستگی علاوه بر مشکلات مالی و […]

پرداخت کسورات بازنشستگان به دستگاه‌ها، به زودی

شعبانی، معاون صندوق بازنشستگی کشوری گفت: مشکل پرداخت کسورات بازنشستگان به دستگاه‌های محل خدمت به زودی مرتفع می‌شود.

فتح الله شعبانی با اشاره به فشار نقدینگی وارد شده به صندوق طی اجرای کامل همسان سازی حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری، گفت: متاسفانه صندوق‌های بازنشستگی علاوه بر مشکلات مالی و روزمره برای خدمت رسانی به جامعه بازنشستگان تحت پوشش خود، با چالش‌های قانونی و ساختاری نیز روبرو هستند.

به گزارش اقتصاددان به نقل از بازار،   شعبانی افزود: بر اساس ظاهر قوانین و همچنین تفسیر گروهی از کارشناسان و دستگاه‌های نظارتی، صندوق‌ها متولی ساماندهی امور بازنشستگان تحت پوشش به معنای جامع و عام آن نیستند، بلکه براساس این دیدگاه صرف پرداخت حقوق و حق معذورت افراد تحت پوشش تنها وظیفه صندوق‌ها تلقی می‌شود.

وی با بیان اینکه «براساس این دیدگاه و تفسیر، آنچه به عنوان خدمات درمانی، رفاهی و فرهنگی برای بازنشستگان از آن یاد می‌شود برعهده دستگاه‌های محل خدمت بازنشستگان قرار دارد» گفت: این درحالی است که قوانین ناظر بر این امر، برای دستگاه‌های اجرایی الزام آور نبوده و در محتوای قوانین مربوطه از کلماتی مانند «می‌تواند» که متضمن اختیار برای دستگاه است، استفاده شده است؛ بنابراین آنچه برای صندوق‌ها تعریف و تایید می‌شود، ارائه مستقیم خدمات نبوده و حداکثر انجام هماهنگی‌هایی در تحقق این منظور یا ایجاد بسترهایی که درنهایت منجر به ارائه چنین خدماتی شود، را شامل می‌شود.

شعبانی با تاکید بر اینکه «دستگاه‌ها و سازمان‌های محل خدمت بازنشستگان به دلیل محدودیت بودجه‌ای اغلب از پذیرش چنین تعهداتی استقبال نکرده و ترجیح می‌دهند که خدمات یاد شده را به شاغلین خود محدود کنند» اظهار داشت: در این میان مدیریت صندوق ها، به ویژه صندوق بازنشستگی کشوری با وجود محدودیت‌های مختلف در طول سنوات گذشته سعی کرده تا این خلاء قانونی را در حد بضاعت و توان مالی صندوق، پوشش دهند.

وی ادامه داد: این مهم در دوره مدیریت کنونی با توجه به فشارهای تورمی و رشد نامتناسب حقوق بازنشستگان، هم از نظر تنوع خدمات و هم مبالغ تخصیص یافته، رشد قابل توجهی را تجربه کرده، چنانکه از دید بازنشستگان عزیز و وظیفه بگیران امروز این نوع خدمات به عنوان وظایف ذاتی صندوق تلقی شده و می‌شود.

معاون توسعه و منابع صندوق بازنشستگی کشوری تصریح کرد: این دیدگاه البته نگرانی‌هایی را به خصوص برای کارشناسان حوزه بازنشستگی به همراه داشته و آن هم تبدیل ظرفیت‌های لازم برای ایجاد ارزش افزوده‌های آتی به منابع نقدی و توزیع آن میان افراد تحت پوشش کنونی است که البته نگرانی جدی و شایسته توجهی است.

شعبانی با اشاره به ماهیت صندوق‌های بازنشستگی اظهار داشت: این صندوق‌ها که صندوق‌های بین نسلی هستند، برای تداوم و پویایی خود باید بر اساس درآمدهای کنونی و تعهدات آتی خود مدیریت و ساماندهی شوند؛ به همین دلیل، تداوم و توسعه جریان کسورپردازان و انجام سرمایه گذاری‌های مناسب برای تضمین جریانات نقدی در آینده، باید مهمترین دغدغه مدیران و ذینفعان صندوق‌های بازنشستگی باشد.

او افزود: بدون آنکه بخواهیم سوء مدیریت منابع مالی و سرمایه‌ای صندوق‌ها را در طول عمر این مجموعه‌ها تخفیف دهم، باید تاکید کنم که متاسفانه قطع جریان مشترکین و کسورپردازان و عدم ایفای به موقع و حقیقی تعهدات مالی دولت‌های مختلف در قبال صندوق‌های بازنشستگی از یک سو و از سوی دیگر تصویب قوانین تعهدزا و درآمدزُدا در طول سال‌های گذشته دو ضلع اساسی پیکان پرتاب شده به سوی صندوق بازنشستگی کشوری بوده که دستیابی به حداقل شرایط مطلوب برای مانایی و پویایی این صندوق را به آرزویی دور (اگر نگویم محال) تبدیل کرده است.

 

 

اقتصاددان منتظر نظرات و پیشنهادات و راه حل های سازنده شما سروران در دیدگاه ها می باشد.

ع