پرتوقُّع کردن مردم!!
پرتوقُّع کردن مردم!!

گفت:می گویند روزی یک مدیر ایرانی با یک مدیر ژاپنی گفتگو می کردند.مدیر ایرانی  از مدیر ژاپنی می پرسد:  چرا مسئولان ژاپنی این همه مردم را لوس و پرتوقُّع بار می آورند؟ مدیر ژاپنی می گوید: چه کرده اند؟ مدیر ایرانی می گوید: یک شرکت ژاپنی خدمات موبایل به دلیل چند ساعت قطعی  شبکه، اعلام […]

گفت:می گویند روزی یک مدیر ایرانی با یک مدیر ژاپنی گفتگو می کردند.مدیر ایرانی 

از مدیر ژاپنی می پرسد: 

چرا مسئولان ژاپنی این همه مردم را لوس و پرتوقُّع بار می آورند؟

مدیر ژاپنی می گوید: چه کرده اند؟

مدیر ایرانی می گوید: یک شرکت ژاپنی خدمات موبایل به دلیل چند ساعت قطعی 

شبکه، اعلام کرده به تمامی ۳۶ میلیون کاربر خسارت پرداخت می‌شود!

یا یک شرکت دیگر پس از ۲۵ سال وقتی ناگزیر می شود فقط ۲۶۰۰ تومان کالای 

خود را گران کند،طیّ بیانیه ای از همۀ مردم ژاپن عذرخواهی می کند!

مدیر ژاپنی پاسخ می دهد: 

این کارها تکریم شخصیت شهروندان و بخشی از حقوق مسلّم شهروندی 

است.

مدیر ایرانی می گوید: 

این قبیل حرف ها در مُخیّلۀ مسئولان ما به معنی پرتوقُّع کردن مردم است.الان ما به 

عنوان دومین کشور دارای بزرگ ترین ذخایر گازی دنیا به علّت عدم سرمایه گذاری 

بموقع ۸۰ میلیارددلاری در بخش گاز گرفتار بحران گازرسانی به مردم هستیم! عین 

خیالمان نیست! اگر شما به جای ما بودید،از شرمندگی خودکشی می کردید!

 کدام مسئول ما را سراغ داری که حتّی یک بار به علّت قصور و تقصیر خود در 

انجام وظایف خود از مردم عذرخواهی کند؟ یا زیان ناشی از سوء مدیریت خود را 

نسبت به مردم جبران کند؟بر عکس همیشه از مردم بستانکاریم و این مردم اند که 

باید از خطاهای خود پوزش بخواهند!

می گویند در روستایی یک روز گاو خواست تا از خُمره ای آب بخورد اما سر گاو درون 

خُمره گیر کرد. مردم روستا اول خواستند خُمره را بشکنند اما گفتند نزد کدخدا برویم 

تا شاید راه چاره بهتر ببیند.

کدخدا گفت: سر گاو را ببرید! بریدند و گفتند یا شیخ هنوز سر گاو در خُمره مانده! 

گفت: حالا خُمره رابشکنید! و چنین کردند.

کدخدا رفت و ناراحت و غمگین در گوشه ای نشست.

مردم گفتند: ای کدخدا! ناراحت نباشید هم گاو و هم خمره فدای شما.

گفت: من ناراحتِ گاو یا خمره نیستم! از این ناراحتم که اگر شما من را نداشتید، 

چگونه امورات زندگی خود را می چرخاندید!

حالا تازه مردم ما بدانند اگر ما مسئولان دلسوز و خلّاق را نداشتند چه می 

کردند؟؟؟؟

گفتم:باز هم #سیاهنمایی کردی؟!

  • نویسنده : شفیعی مطهر