پانلریسم ایران ستیزانه
پانلریسم ایران ستیزانه

نورعلی مرادی و تلاش برای گسترش پانلریسم ایران ستیزانه نورعلی مرادی که امروز بعنوان رهبر فکری لرهای اپوزیسیون تجزیه طلب در خارج کشور شناخته می شود، چندی پیش گفته بودند که فعالان لر باید از پانطورکها، اصول هویت طلبی قومی را یاد بگیرند و تجربیات پانطورکها را برای جنبش بیداری جوانان هویت طلب لر مناسب […]

نورعلی مرادی و تلاش برای گسترش پانلریسم ایران ستیزانه

نورعلی مرادی که امروز بعنوان رهبر فکری لرهای اپوزیسیون تجزیه طلب در خارج کشور شناخته می شود، چندی پیش گفته بودند که فعالان لر باید از پانطورکها، اصول هویت طلبی قومی را یاد بگیرند و تجربیات پانطورکها را برای جنبش بیداری جوانان هویت طلب لر مناسب دانسته است.

مرادی پیش از این با مفاهیمی بظاهر شکیل، به نفرت پراکنی میان لرها با اقوام مجاور پرداخته و زمینه انزوا، انفعال و ترویج گرایشات فاشیستی را فراهم کرده است.

او با شبکه سازی از لرگرایان در داخل و خارج کشور، با ایجاد پرچم و سرود ملی، بدنبال ایجاد تضاد میان ایران و لر بوده، تا از این رهگذر خود را بعنوان لیدر تمامی لرها معرفی کند.

مرادی با تبیین دیدگاه ها و نقشه راهش، و واگذاری اجرای این نقشه به مشاوران پیدا و پنهانش در پشت صحنه، بازیگردان بازیچه قرار دادن جوانان لری است که از روی فقر و بیکاری و احساسات جوانی، زمینه احتمالی حضورشان در چنین محافلی وجود دارد.

 

 

ع

  • نویسنده : ابوالفضل بابادی شوراب
  • منبع خبر : اقتصاددان