وضعیت ایران در حالت «بحرانی» قرار دارد!
وضعیت ایران در حالت «بحرانی» قرار دارد!

سخنگوی کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل امروز در یک نشست خبری وضعیت ایران را بحرانی توصیف کرد.

سخنگوی کمیسیونر عالی حقوق بشر سازمان ملل امروز در یک نشست خبری وضعیت ایران را بحرانی توصیف کرد.

اقتصاددان: فُلکر تورک، یک سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر، امروز در نشستی خبری گفت که از مقامات ایران می‌خواهیم به جای آن چه اعمال غیرضروری و نامتناسب قدرت جهت سرکوب معترضان، می‌خواند به خواسته‌های مردم برای آزادی، احترام و حقوقشان رسیدگی کنند.