وصول ۱۱۵۰ میلیارد تومان عوارض خروج از کشور
وصول ۱۱۵۰ میلیارد تومان عوارض خروج از کشور

مالیات وصول شده از محل عوارض خروج از کشور در سال گذشته حدود ۱۷۰ میلیارد تومان رشد کرده است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تسنیم،‌ بررسی گزارش عملکرد سازمان مالیاتی نشان میدهد، سال گذشته حدود ۱۱۵۰ میلیارد تومان مالیات و عوارض خروج از کشور وصول شده است.

همچنین بر اساس گزارش عملکرد سال ۹۷ این عوارض وصول شده حدود ۹۸۰ میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب در سال ۹۸ تقریبا ۱۷۰ میلیارد تومان درآمد بیشتری از این محل وصول شده است.

وصول ۱۱۵۰ میلیارد تومان عوارض خروج از کشور

در سال قبل اشخاص حقوقی ۴۲٫۵ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخته‌اند که ۴٫۱ هزار میلیارد تومان آن مالیات علی‌الحساب بوده است. همچنین مالیات عملکرد شرکتهای دولتی بالغ بر ۹ هزار میلیارد تومان بوده است.

اشخاص حقوقی غیردولتی یا شرکتهای بخش خصوصی نیز در سال قبل حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخته‌اند. یکی از نکات جالب توجه گزارش مذکور درآمد ۲۴۰۰ میلیارد تومان از معوقات مالیاتی است.