ورود سرمایه به بورس پس از ۵ هفته
ورود سرمایه به بورس پس از ۵ هفته

در هفته اخیر پس از 24 روز متوالی پول حقیقی به بورس وارد شد و مجموع تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار مثبت شد.

در هفته اخیر پس از ۲۴ روز متوالی پول حقیقی به بورس وارد شد و مجموع تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار مثبت شد.

اقتصاددان: در اولین روز کاری هفته اخیر روند خروج پول از بازار متوقف شد و ۲۸۶ میلیارد تومان به بورس وارد شد. در روز یکشنبه ۱۱۸ میلیارد تومان از بازار خارج شد و روز دوشنبه ۵۹۹ میلیارد تومان پول حقیقی وارد شد. روز سه‌شنبه نیز ۴۰۸ میلیارد تومان خروج سرمایه ثبت شد. روز چهارشنبه خالص تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی بورس تهران ۲۹۷ میلیارد تومان شد.

در مجموع کل هفته اخیر ۶۲ میلیارد تومان سرمایه حقیقی به بازار سهام وارد شد و میانگین روزانه ورود پول حقیقی ۱۲ میلیارد تومان بود.

رکوردداران ورود و خروج پول حقیقی

بیشترین ورود پول حقیقی در سه روز پیاپی -دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه- به شتران (پالایش نفت تهران) تعلق داشت. روز شنبه بیشترین تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی به نماد فولاد (شرکت بیمه پاسارگاد) اختصاص داشت. شبندر، فملی، شپنا و شتران نیز در رتبه‌های بعدی قرار داشتند.

بیشترین ورود سرمایه در روز یکشنبه به شلرد، خزامیا، فملی و خگستر اختصاص داشت و روز دوشنبه شتران، شپنا، وبملت و شبندر بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند. روز سه‌شنبه نیز شتران و خگستر بیشترین تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی را ثبت کردند. در آخرین روز کاری هفته نیز شتران، آریان و خگستر بیشترین ورود را داشتند.

ورود سرمایه به بورس پس از 5 هفته