وجود ۲۵۰۰دکل مایکرویو در تهران/۹۰درصد دکل های مخابراتی پایتخت از نوع مایکرویو است
وجود ۲۵۰۰دکل مایکرویو در تهران/۹۰درصد دکل های مخابراتی پایتخت از نوع مایکرویو است

مدیر عامل شرکت ارتباطات شهر تهران گفت: در تهران به دلیل ضعف ارتباطات ثابت شهری تهران دکل های اضافی داریم که در قسمت ارتباطات پهن باند بی سیم ماکرویو است. چرا که در این قسمت مجبور هستیم از دکل و دیش اینترنت استفاده کنیم و این به دلیل ضعف ارتباطات کابلی در شهر تهران است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از اقتصادآنلاین ؛ نشست خبری شرکت ارتباطات مشترک شهر با حضور فرهاد کاظمی مدیرعامل شرکت ارتباطات شهر،گورانی مسئول پرتوهای وزارت بهداشت و خوش مکانی نماینده سازمان انرژی اتمی در مرکز همایش های برج میلاد برگزار شد.

فرهاد کاظمی مدیرعامل شرکت ارتباطات شهر در ابتدای این نشست گفت: حوزه مخابرات و ارتباطات در شهر تهران ذی نفعان متنوعی از شهروند و شهرداری گرفته تا بنگاه ها و سایر کسانی که از فعالیت عرضه کننده_مصرف کننده حوزه ارتباطات به صورت ناخواسته در معرض فعالیت ها قرار می گیرند، از جمله شهروندان حوزه سلامت دارد.

وی افزود: شهرداری تهران محل تضارب منافع شهروندان مختلف است و به عنوان یک شخص بی طرف، باید منافع کلیه ذی نفعان را بی طرفانه در نظر گیرد و از نظر حقوقی به گونه ای عمل کند که حق هیچ کسی ضایع نشود و شرکت ارتباطات مشترک شهر به عنوان متولی از جانب شهرداری تهران انتخاب شده است

کاظمی با اشاره به سطح برخوردای شهروندان تهرانی از خدمات شرکت ارتباطات به مقایسه تهران با چند کشور جهان پرداخت و گفت: د تهران سایت های مخابراتی تلفن همراه ۴۵۰۰ تا است و با توجه به جمعیت حدود ۸ میلیونی تهران، تعداد سایت رادیوی تلفن همراه برای هر نفر معادل رقم۰/۵۲ محسوب می شود و از نظر توسعه یافتگی در شهر تهران در این حوزه چندان توسعه یافته نیستیم و نیازمند تاسیس سایت های دیگر هستیم.

وی افزود:مثال آن با یک ترافیک سنگین در مرکز شهر اینترنت کجا اختلال می شود و برای برخی جای سوال است که آیا می توان با افزایش تعداد سایت ها کیفیت را افزایش داد؟ چطور چنین موضوعی در کشورهای پیشرفته که صاحب تکنولوژی هستند رخ نداده و در تهران این انتظار را داریم و هدف گیری های فنی را نباید به سمت تخمین های نابجا ندهیم.

وی به حوزه ارتباطات ثابت نیز اشاره کرد و گفت: تعداد اشتراک ارتباطات “پهن باند” که شامل فیبرنوری، DSL و بی سیم می باشد برای هر ۱۰۰ نفر در ایران ۱۲ درصد است در حالی که این شاخص در کشورهای پیشرفته بالای ۳۰ درصد است و در این حوزه نیز عقب ماندگی داریم.

کاظمی با بیان اینکه در تهران دکل های اضافی ارتباطی وجود دارد تصریح کرد: در تهران به دلیل ضعف ارتباطات ثابت شهری تهران دکل های اضافی داریم که در قسمت ارتباطات پهن باند بی سیم ماکرویو است. چرا که در این قسمت مجبور هستیم از دکل و دیش اینترنت استفاده کنیم و این به دلیل ضعف ارتباطات کابلی در شهر تهران است.این نوع دکل ها در منظر شهری کشورهای پیشرفته دیده نمی شود، اما در تهران بسیار زیاد است و شاید ۹۰ درصد دکل ها از این مدل است.

وی با اشاره به تعداد دکل های ماکرویو ثابت در شهر تهران گقت: تهران به دلیل فقدان زیرساخت لازم پهن‌باند در حدود ۲۵۰۰ دکل از نوع ارتباطات ثابت پهن باند ماکرویو دارد که نشان می دهد توسعه به صورت ناپایدار اتفاق افتاده است و به همین دلیل ترافیک تقاضای اینترنت بر دوش اینترنت همراه گذاشته می‌شود و در خواست بیش از ظرفیت در حوزه اینترنت همراه به وجود می آید و اپراتور مخابراتی برای ساماندهی داکت و فیبرهای خود از دکل ها استفاده می کند، اگرچه که براساس مصوبه

قانون هم منعی برای آنها ایجاد نکرده، اما به دلیل نود زیرساخت به صورت اتوماتیک به سمت مایکرویو سوق پیدا می کند.

کاظمی درباره ساختار حقوقی شرکت ارتباطات مشترک شهر گفت: براساس مصوبه ساماندهی دکل ها، آنتن ها و ایستگاه های ارتباط رادیوی شورای شهر، بر عهده کار گروه مشترک ۶ نفره است که اعضای کار گروه از معاونت های مختلف شهرداری تهران از جمله نماینده شورای شهر، خدمات شهری، معاونت حقوقی، معاونت برنامه ریزی و نماینده شهر تهران هستند که مجوز مخابراتی را صادر می کنند‌.

او ادامه داد: بخش نامه ای که در سال ۹۱، حوزه اختیارات خود در معاونت معمار و شهرسازی را به شرکت ارتباطات مشترک شهر تفویض کردند که این شرکت ساخت و نصب هر دو از نظر حقوقی را هدایت می کنند. چهار نهاد دیگر از بیرون شهرداری شامل دولت، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت بهداشت، انرژی اتمی و سازمان تنظیم مقررات رادیوی نیز بر اقدامات شرکت نظارت دارند.