برگزاری وبینار اقتصاد و کشاورزی ۳ اسفند ماه ۱۳۹۹
برگزاری وبینار اقتصاد و کشاورزی ۳ اسفند ماه ۱۳۹۹

پژوهشگاه سیاستگذاری، توسعه پایدار و امور زیربنایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سلسله وبینارهای ایران آینده برگزار می کند: وبینار اقتصاد و کشاورزی رئیس وبینار: – دکتر مهدی صانعی سخنرانان : – دکتر علی کیانی راد (غذا و اقتصاد کشاورزی) – دکتر سهراب بختیار ( توسعه کشاورزی در ایران؛ موانع، فرصتها، راهکارها) – […]

پژوهشگاه سیاستگذاری، توسعه پایدار و امور زیربنایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سلسله وبینارهای ایران آینده برگزار می کند:

وبینار اقتصاد و کشاورزی

رئیس وبینار:
– دکتر مهدی صانعی

سخنرانان :
– دکتر علی کیانی راد (غذا و اقتصاد کشاورزی)
– دکتر سهراب بختیار ( توسعه کشاورزی در ایران؛ موانع، فرصتها، راهکارها)
– مهندس سید رضا رفیعی (نقش فناوری هسته ای در صنعت کشاورزی)

ثبت نام در وبینار برای عموم رایگان است.
افراد شرکت کننده در سلسله وبینارهای ایران آینده به عنوان پژوهشیار افتخاری پژوهشگاه انتخاب می شوند.

زمان برگزاری : یکشنبه ۳ اسفند ماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۷ الی ۱۹

لینک ثبت نام در وبینار : https://ipsdi.ir/webinar

لینک شرکت در وبینار : https://b2n.ir/319013