هوای سالم در بیشتر مناطق تهران
هوای سالم در بیشتر مناطق تهران

شاخص آلودگی هوای تهران در ساعت ۱۷:۳۰ امروز در بیشتر مناطق سالم و در دو منطقه ۱۶ و ۵ پاک است.

شاخص آلودگی هوای تهران در ساعت ۱۷:۳۰ امروز در بیشتر مناطق سالم و در دو منطقه ۱۶ و ۵ پاک است.

به گزارش اقتصاددان ؛ وضعیت آلودگی هوای تهران در چند روز گذشته چندین مرتبه به مرز ۲۰۰ واحدی نزدیک شده بود. اما امروز به دلیل وزش باد کاهش چشمگیری داشته است.

هوای سالم در بیشتر مناطق تهران