هماهنگی دستگاه ها!!!
هماهنگی دستگاه ها!!!

  گفت: پلیس مرا به علت سفر با خودرو به یکی از شهرها در روزهایی کرونایی مبلغ ۵۲۵ هزار تومان جریمه کرده است. گفتم: کار درستی کرده!چرا بدون مجوز به شهری کرونایی سفر کردی؟ گفت: اتّفاقاً سفر من با مجوز فرمانداری تهران بوده است! گفتم: پس چرا پلیس تو را جریمه کرده است؟ گفت: چه […]

 

گفت: پلیس مرا به علت سفر با خودرو به یکی از شهرها در روزهایی کرونایی مبلغ ۵۲۵ هزار تومان جریمه کرده است.

گفتم: کار درستی کرده!چرا بدون مجوز به شهری کرونایی سفر کردی؟

گفت: اتّفاقاً سفر من با مجوز فرمانداری تهران بوده است!

گفتم: پس چرا پلیس تو را جریمه کرده است؟

گفت: چه می دانم؟ لابد هر دستگاه و نهادی کار خودش را می کند! کارهای دیگران ربطی به او ندارد!

می گویند سه گروه کارگر بودند. گروه اول کانال می کندند.گروه دوم لولۀ آب در آن می خوابانیدند و گروه سوم کانال ها را پُرمی کردند. یک روز گروه دوم به علّتی نیامدند. گروه اول کانال ها را می کندند و گروه سوم پُر می کردند! به آنان گفتند:

چرا این کار بیهوده را انجام می دهید؟

پاسخ دادند: هر گروهی کار خود را انجام می دهد. کارهای دیگران ربطی به ما ندارد!!

گفتم: باز هم سیاهنمایی کردی؟!

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

  • منبع خبر : اقتصاددان