هزینه نظامی کشورها در سال ۲۰۲۱
هزینه نظامی کشورها در سال ۲۰۲۱

طی روزهای گذشته آماری از هزینه های نظامی در دنیا منتشر شده است که امریکا بیشترین هزینه های نظامی را در جهان دارد.

طی روزهای گذشته آماری از هزینه های نظامی در دنیا منتشر شده است که امریکا بیشترین هزینه های نظامی را در جهان دارد.

اقتصاددان: در این نمودار ، کشورهای آسیایی بعد از امریکا بیشترین هزینه های نظامی را دارند که چین در صدر این قطب بندی است.

کشورهای اروپایی نیز به نوبه خود در سومین رتبه قرار دارند.

نکته جالب این نمودار این است که دیگر کشورهای جهان ۵۳۶ میلیارد دلار دیگر هزینه های نظامی جهان را دارند.

 1.  آمریکا ۸٠۱ میلیارد دلار
 2. چین ۲۹۳ میلیارد دلار
 3. هند ۷۶ میلیارد دلار
 4. بریتانیا ۶۸ میلیارد دلار
 5. روسیه ۶۵ میلیارد دلار
 6. فرانسه ۵۶ میلیارد دلار
 7. آلمان ۵۶ میلیارد دلار
 8. عربستان ۵۵ میلیارد دلار
 9. ژاپن ۵۴ میلیارد دلار
 10. کره جنوبی ۵۰ میلیارد دلار

به نظر می رسد، علاوه بر سرمایه گذاری های نظامی آمریکا و دیگر کشورها در حال سرمایه گذاری بر قدرت نرم و جنگ های ترکیبی (هیبریدی) هستند.

 • نویسنده : روح اله پورطالب