هزینه صدور مجدد شناسنامه در سال۹۸ چقدر است؟
هزینه صدور مجدد شناسنامه در سال۹۸ چقدر است؟

سخنگوی سازمان ثبت احوال به بیان توضیحاتی درباره هزینه صدور شناسنامه در سال ۹۸ پرداخت.

به گزارش اقتصاددان به نقل از میزان، سیف الله ابوترابی، سخنگوی سازمان ثبت احوال درباره هزینه صدور مجدد شناسنامه در سال ۹۸ گفت: هزینه صدور شناسنامه مجدد در سال ۹۸، ۳۰ هزار تومان است و افراد متقاضی تعویض شناسنامه باید به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند.

ابوترابی در ادامه درباره هزینه صدور مجدد شناسنامه در صورت صدور مجدد گفت: هزینه صدور شناسنامه مجدد در اجرای مواد ۳۲ و ۳۳ قانون ثبت احوال ۱۰۰ هزار تومان و هزینه صدور شناسنامه مکانیزه مجدد ناشی از فقدان در مرحله اول ۴۰ هزار تومان، هزینه صدور شناسنامه مکانیزه مجدد ناشی از فقدان برای دومین بار ۷۰ هزار تومان و هزینه صدور ناشی از فقدان برای مرحله سوم و بعد از آن ۲۰۰ هزار تومان است.

تعویض شناسنامه و دریافت شناسنامه مکانیزه دارای شرایطی است که باید دارای این شرایط باشید و مدارکی را نیز دارا باشید تا بتوانید اقدام به این کار کنید. در ادامه شرایط تعویض شناسنامه و مدارک مورد نیاز برای آن را مشاهده می‌کنید:

تعویض شناسنامه در چه صورتی امکان پذیر است؟

تعویض شناسنامه‌های نمونه قدیم دراجرای قانون ثبت احوال الف) با ارائه شناسنامه نمونه قدیم ب) بدون ارائه شناسنامه نمونه قدیم

تعویض شناسنامه‌های نمونه جدیدمستعمل

تعویض شناسنامه ناشی‌از اجرای احکام صادره از محاکم دادگستری، تصمیمات متخذه هیات‌های حل اختلاف، آرای صادره از کمیسیون‌های تشخیص سن یا مصوبات نام خانوادگی.

تجدید شناسنامه پس از رسیدن فرد به سن ۳۰ سالگی جهت تعویض عکس.

تعویض شناسنامه پس از رسیدن فرد به ۱۵ سال تمام

هر یک از اشخاص زیرمی توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان سراسر کشور، نسبت به تنظیم و امضاء برگ درخواست تعویض شناسنامه و دریافت شناسنامه جدید اقدام نمایند.

اشخاص ۱۸ سال به بالا

افراد کمتر از ۱۸ سال که دارای حکم رشد باشند

پدر یا جد پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از ۱۸ سال

مادر تا زمانی که در قید زوجیت پدر طفل باشد با ارائه شناسنامه خود

سرپرست قانونی (قیم، امین، وصی) برای افراد صغیر و محجور با ارائه مدارک مستندکه سمت او احراز گردیده باشد

مدارک مورد نیاز
تعویض شناسنامه نمونه جدید مستعمل، اصل شناسنامه، سه قطعه عکس ۴×۳ تمام رخ جدید (برای اشخاص ۱۵ سال به بالا)، پرداخت هزینه متعلقه طبق تعرفه جاری، چنانچه شناسنامه‌ای که جهت تعویض ارائه می‌شود فاقد عکس باشد ارائه اصل و تصویر مدارک معتبر عکسدار از قبیل (گذرنامه، کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت، گواهینامه رانندگی، کارنامه عکسدار دوره‌های تحصیلی راهنمایی به بالا، معرفی نامه عکسدار محصلین از سوی مدرسه‌ای که مشغول تحصیل می‌باشند یا کارت شناسایی عکسدار کارکنان دوایر دولتی باذکر مشخصات سجلی) الزامی است. ضمناً پس از تطبیق اصل و تصویرمدارک معتبر یاد شده، اصل مدرک مسترد میگردد.

چنانچه صاحب شناسنامه فاقد هر یک از مدارک مذکور در بند ۴ باشد از طریق معرفی وی به نیروی انتظامی، درخواست تأیید عکس خواهد شد. کارمندان دولت و یا کسبه (با جواز کسب) می‌توانند نسبت به تآیید هویت در ظهر عکس‌های دارنده شناسنامه اقدام نمایند.

ضمناٌ درخواست تعویض شناسنامه در غیر از محل صدور شناسنامه بلامانع است که در این گونه موارد پس از تنظیم درخواست و آن به اداره ذیربط (محل صدور شناسنامه) نسبت به تعویض و تحویل آن اقدام خواهد شد.