هزینه دروغ گویی سیاستمداران در سوئد
هزینه دروغ گویی سیاستمداران در سوئد

یکی از قویترین و موفقترین و محبوبترین سیاستمداران تاریخ سوئد خانمی است به نام  مونا سالین. متولد ۱۹۵۷ که در ۲۵ سالگی بعنوان جوانترین نماینده مجلس سوئد انتخاب شد و مرتبا مراحل رشد و ترقی را طی کرد و تا ریاست حزب سوسیال دمکرات هم پیش رفت

به گزارش اقتصاددان، یکی از قویترین و موفقترین و محبوبترین سیاستمداران تاریخ سوئد خانمی است به نام  مونا سالین.

متولد ۱۹۵۷ که در ۲۵ سالگی بعنوان جوانترین نماینده مجلس سوئد انتخاب شد و مرتبا مراحل رشد و ترقی را طی کرد و تا ریاست حزب سوسیال دمکرات هم پیش رفت

در دولت ها هم پست و مقام داشت
چند سال قبل بیشترین شانس را برای تصدی بالاترین پست دولتی سوئد یعنی نخست وزیری را داشت

اما ……..

اما ناگهان ورق برگشت!

در سال ۲۰۱۶ اعلام شد که او یک گواهی دروغ برای محافظ شخصی اش (یک پلیس) صادر کرده

زندگی سیاسی پرافتخار مونا سالین به پایان رسید.
بله، به همین راحتی!

باور کنید که زندگی سیاسی اش واقعا به پایان رسید و برای همیشه تمام شد

موضوع چی بوده؟

محافظ شخصی او میخواسته برای خرید یک آپارتمان ۷۰ متری از بانک وام بگیره و بانک میخواسته بدونه که این متقاضی وام درآمد سالانه اش چقدره.

مونا سالین به دروغ در نامه ای حقوق ماهانه آن پلیس را بیش از حقوق واقعی اش گواهی میکنه.

بانک وام را پرداخت میکنه
طرف آپارتمان را میخره و تا کنون هم هیچ کدام از اقساطش با تاخیر پراخت نشده.

ولی مشکل همچنان باقی است.

کدام مشکل؟
یکی از بلندپایه ترین مسئولان کشور دروغ گفته.

کار به دادگاه کشید تا حکم دروغگویی مونا سالین معین بشه.

البته مونا سالین قبل از دادگاه اشتباه خود را پذیرفت و اعتراف کرد و به همین جهت در دادگاه حضور پیدا نکرد چون دفاعی نداشت.

جریمه اش در دادگاه معادل ۴۵ هزار کرون معین شد (حدود ۴هزار دلار). حقوق یک کارگر ساده ماهانه ۲۵ هزار کرون است.

کاش امکان داشت و متن کامل صحبتهایش را مینوشتم، از جمله گفته:
من اشتباه کردم ، من قدر خنده های مردم را ندانستم، من متوجه نبودم که اعتماد مردم چه ثروت هنگفتی است، من دچار فساد شدم.
گرچه فسادی که من مرتکب شدم هیچ ضرری به کشور وارد نکرده اما من فساد انجام دادم و این در نتیجه ی کار تفاوتی ایجاد نمیکنه.
مردم نباید به کسی اعتماد کنند و مسئولیت انجام کاری را به او بسپارند، در حالی که او ممکن است دروغ بگوید و ……….

مونا سالین بعد از افشای خطایش دیگر هیچ پستی را عهده دار نشد و اغلب مردم ناراحت هستن که چرا دیگر از نبوغ سیاسی او بهره مند نخواهند بود.

ولی حزبش همچنان قویترین حزب سوئد است چون طرفدارن حزبش میدانند که هیچ تفاوتی بین رییس حزب و یک شهروند عادی وجود ندارد.

مونا سالین قبل از اینکه یک سیاستمدار باشد، فقط یک انسان است.