هدیه دولت رئیسی به سفره روستائیان+نمودار
هدیه دولت رئیسی به سفره روستائیان+نمودار

تورم سالانه استان کهکیلویه و بویراحمد در تیر ماه 47.6 درصد به ثبت رسیده که بالاترین تورم تیر ماه در میان تمامی استان های کشور محسوب می شود.

تورم سالانه استان کهکیلویه و بویراحمد در تیر ماه ۴۷٫۶ درصد به ثبت رسیده که بالاترین تورم تیر ماه در میان تمامی استان های کشور محسوب می شود.

اقتصاددان: تورم ماهانه در چند ماهه گذشته به دلیل اصلاحاتی که دولت در قیمت کالاهای اساسی تحت عنوان جراحی اقتصای به اجرا گذاشت جهش قابل توجهی داشته است.

به عنوان مثال در خرداد ماه تورم ماهانه بالغ بر ۱۲ درصد به ثبت رسیده که در چند دهه گذشته بی سابقه بوده است. همین امر باعث شده تا در تورم سالانه روندی صعودی شکل به خود بگیرد.

بررسی ها نشان می دهد تورم سالانه در مناطق شهری در تعداد زیادی از استان ها بالاتر از تورم میانگین کشوری حس شده است، به گونه ای که بیش از دو سوم مناطق شهری استان های کشور تورم بیشتری نسبت تورم کل را در تیر ماه تجربه کرده اند.

همچنین تورم در مناطق روستایی کشور به دلیل بالاتر بودن سهم مواد غذایی در سبد مصرفی شان، در تیر ماه از تورم مناطق شهری کشور بالاتر بوده است. در این گزارش به تورم مناطق شهری و روستایی کشور به تفکیک استان ها در تیر ماه ۱۴۰۱ پرداخته شده است.

روند صعودی در تورم سالانه

تورم سالانه کشور در تیر ماه ۴۰٫۵ درصد به ثبت رسیده است، به عبارت دیگر میانگین سطح عمومی قیمت ها در دوازده ماه منتهی به تیر ماه امسال نسبت به میانگین سطح قیمت ها در دورازده ماه منتهی به تیر ۱۴۰۰ بالغ بر ۴۰ درصد افزایش تجربه کرده است. تورم سالانه نیز نسبت به خرداد ماه افزایشی بوده و روند صعودی به خود گرفته است. تورم سالانه نیز با توجه به تورم های ماهانه اخیر به ثبت رسیده برای چند ماه آتی روندی صعودی خواهد داشت.

تورم سالانه استان کهکیلویه و بویراحمد در تیر ماه ۴۷٫۶ درصد به ثبت رسیده که بالاترین تورم تیر ماه در میان تمامی استان های کشور محسوب می شود. استان مازندران نیز با ثبت تورم ۴۶٫۱ درصدی در جایگاه دوم قرار دارد. همچین تورم سالانه استان ایلام نیز در نخستین ماه تابستان جاری ۴۴٫۸ درصد برآورد شده که در زمره بالاترین تورم های سالانه استانی قرار دارد. بررسی ها نشان می دهد ۲۰ استان کشور در ماه گذشته تورم بالاتری را نسبت به تورم میانگین کل کشور تجربه کرده اند، به عبارت دیگر حدود دو سوم استان ها در ماه گذشته از منظر تورم سالانه تورم بیشتر را حس کرده اند.

استان سمنان نیز در جایگاه کمترین تورم سالانه به ثبت رسیده در میان استان های کشور قرار دارد، تورم سالانه این استان در تیر ۳۵٫۴ درصد بوده است. استان های همدان و خوزستان نیز به ترتیب با ثبت تورم ۳۵٫۹ درصد و ۳۷٫۴ درصد در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. آمار ها نشان می دهد تنها ۸ استان در ماه گذشته تورم سالانه کمتر از ۴۰ درصد را تجربه کرده اند.

هدیه دولت رئیسی به سفره روستائیان+نمودار

استان بالاتر از میانگین کشوری

تورم میانگین مناطق شهری کشور در تیر ماه امسال ۴۰ درصد به ثبت رسیده است، بر این اساس می توان گفت که میانگین هزینه های خانوار برای تهیه یک سبد مشخصی از کالا ها و خدمات در دوازده ماه منتهی به تیر امسال نسبت به دوازده ماه منتهی به تیر سال گذشته ۴۰ درصد بالاتر رفته است.

تورم میانگین استان کهگیلویه و بویراحمد در تیر ماه ۴۶ درصد برآورد شده است، این بالاترین تورم مناطق شهری در میان تمامی استان های کشور است. استان مازندران نیز در جایگاه بعدی قرار دارد و تورم دوازده ماهه مناطق شهری این استان ۴۵٫۷ درصد به ثبت رسیده است. سومین تورم بالای مناطق شهری نیز به شهر های استان ایلام با تورم ۴۴٫۷ درصدی تعلق دارد.

پایین ترین تورم سالانه تیر ماه ۱۴۰۱ در مناطق شهری نیز در استان سیستان و بلوچستان رقم خورده است، تورم دوازده ماه در شهر های این استان ۳۲٫۷ درصد برآورد شده است. استان های همدان و خوزستان نیز به ترتیب با نرخ ۳۶٫۳ درصد و ۳۷ درصد در جایگاه دوم و سوم کمترین تورم سالانه مناطق شهری قرار دارند. آمار نشان می دهد ۲۱ استان کشور در مناطق شهری شان تورم بالاتری نسبت به تورم میانگین شهری کل کشور حس کرده اند.

هدیه دولت رئیسی به سفره روستائیان+نمودار

تورم سالانه در مناطق روستایی کشور

تورم سالانه مناطق روستایی کشور ۴۳٫۲ درصد برآورد شده است، به عبارت دیگر تورم دوازده ماهه در روستاهای کشور در تیر ماه نسبت به این شاخص تورمی در مناطق شهری به شکل قابل توجهی بالاتر بوده است. به طور میانگین درآمد روستاییان نسبت به شهر نشینان پایین تر است و هر چه درآمد پایین تر باشد سهم خوراکی ها در سبد مصرفی بیشتر خواهد بود، با توجه به اینکه در چند ماه گذشته تورم خوراکی ها بسیار بالا بوده است، باعث تورم بالاتر در مناطق روستایی شده است.

تورم مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد در تیر ماه ۵۰٫۸ درصد به ثبت رسیده که بالاترین تورم در بین روستا های کشور محسوب می شود. استان های قزوین و مازندران نیز به ترتیب در جایگاه دوم و سوم تورم مناطق روستایی قرار دارند. همانگونه که گفته شد تورم روستاهای گهکیلویه و بویراحمد حدود ۵ درصد بالاتر از تورم شهری این استان در نخستین ماه سال جاری بوده است.

کمترین تورم سالانه روستاهای کشور با نرخ ۳۴٫۹ درصدی در مناطق روستایی استان همدان به ثبت رسیده است. روستاهای استان سیستان و بلوچستان نیز با ثبت تورم ۳۶٫۷ درصدی در جایگاه دوم قرار دارد. همچنین مناطق روستایی استان خوزستان نیز در زمره کمترین تورم های به ثبت رسیده در تیر ماه سال ۱۴۰۱ هستند.

بررسی ها نشان می دهد بر خلاف مناطق شهری که قسمت عمده ای از شهر ها تورم بالاتری را نسبت به میانگین کشوری متحمل شده بودند، در مناطق روستایی تقریبا نیمی از روستاها بالاتر از میانگین و نیمی دیگر نیز پایین تر قرار داشتند.