هجوم برای خرید اوراق بدهی
هجوم برای خرید اوراق بدهی

همان قدر که در این هفته ها متوسط فروش اوراق بالاتر بوده نرخ سود هم همواره افزون تراز مرز 21 درصد به ثبت رسیده است.

همان قدر که در این هفته ها متوسط فروش اوراق بالاتر بوده نرخ سود هم همواره افزون تراز مرز ۲۱ درصد به ثبت رسیده است.

اقتصاددان: نزدیک به دوماه از برگزاری بازار اولیه اوراق بدهی در سال جاری می گذرد. آمارهای بانک مرکزی در این مدت نشان می‌دهند خرید اوراق در این معاملات توانسته مجموعا ۲۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از کسری بودجه دولت را تامین کند. کارشناسان یکی از عوامل این اتفاق را رشد نرخ سود دانسته که دراین هفته سوم تیر ماه به رکورد خود در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

فروش حجم بالایی از اوراق بدهی دولتی

تاپایان هفته سوم تیر ماه در سال جاری هشت مرحله بازار اولیه اوراق بدهی دولتی برگزار شده و طی آن حجم بالایی از اوراق به فروش رسیده است.

به طوری که طبق داده های منتشر شده از سوی بانک مرکزی از ابتدای خرداد تا کنون هر هفته ۲ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری شده که به نظر سطح بالایی می رسد.

روش تامین کسری بودجه با حداقل تورم زایی

بنا به گزارش اکوایران، در ادبیات اقتصادی ایران سه سال است که موضوع خرید و فروش اوراق بدهی مطرح می شود. طرح این موضوع یک هدف کلی دارد. تامین کسری بودجه با حداقل تورم زایی. کارشناسان این حوزه اعتقاد دارند زمانی که دولت در این بازار اوراق بیشتری بفروشد درآمدزایی آن بیشتر شده و در نهایت نیاز به برداشت از تنخواه بانک مرکزی کمتر خواهد شد.

پس رشد یکی از منابع مهم پایه پولی که با سرعت بیشتری مبدل به نقدینگی می شود متوقف شده است، بنابراین از تورم زایی بیشتر جلوگیری می شود.

در همین رابطه دولت در هفته های اخیر قادر به فروش سطح بالایی بوده که البته یکی از دلایل آن را انعطاف بیشتر وزارت اقتصاد درخصوص نرخ سود می دانند.

 هجوم برای خرید اوراق بدهی

بررسی روند هفتگی فروش اوراق بدهی دولتی

بانک مرکزی در هفته سوم تیر ماه اعلام کرد دولت در مجموع توانسته تا ۲ هزار و ۶۹۰ میلیارد تومان اوراق به مشتری های خود بفروشد.

مشتری ها در این بازار یعنی بانک ها و نهادهای بورسی. خریدارانی که هر هفته متقاضی خرید اوراق هستند دولت هم درآمد فروش خود را مستقیما به خزانه واریز می کند.

با این که روندهای آماری نشان میدهند در هفته اخیر ۱۷ درصد از حجم اوراق فروخته شده کمتر شده اما یک موضوع مهم دیگر نشان از رونق کلی این معاملات در سال جاری داشته است.

اگر فروش هر هفته را با هم جمع بزنیم حاصل می شود ۲۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان. یعنی به طور متوسط در هشت مرحله سپری شده هفته ای ۲ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان از کسری بودجه مرتقع شده است.

مجموع اوراق خریداری شده دراین مدت به نوعی آن قدر بالا بوده که بتوان گفت رونق بازار هنوزپابرجاست.

اما عاملی که این رونق را تشدید کرده به باور برخی کارشناسان انعطاف بیشتر وزارت اقتصاد در خصوص نرخ سود بوده است. چرا که مشتریان این بازار مانند هر مشتری دیگری بنابه مصالح خود خرید می کنند و سود خود را از هر معامله ارزیابی می کنند. این همان نرخ سود اوراق بدهی است.

رکوردزنی بی سابقه نرخ سود اوراق بدهی دولتی در هفته هشتم

در این مقطع از معاملات بازار اولیه تابلوی بانک مرکزی نشان می دهد ۴۹۰ میلیارد تومان را بانک ها خریده اند که دو دسته اوراق را شامل شده است. اراد ۱۰۶ بانرخ سود ۲۱٫۵ درصد و اراد ۱۰۷ بانرخ سود ۲۲ درصد.

در مقابل نیز بورسی ها ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان را از طریق پذیره نویسی در این بازار خریداری کرده اند که البته نرخ سود آن معادل با ۲۲ درصد قلمداد می شود.

در نهایت محاسبات نشان می دهد دراین مدت نرخ سود موزون در بازار برابر با ۲۱٫۹۶ درصد محاسبه شده که در هفته های سال جاری سابقه نداشته است.

همان قدر که در این هفته ها متوسط فروش اوراق بالاتر بوده نرخ سود هم همواره افزون تراز مرز ۲۱ درصد به ثبت رسیده است. به نوعی می توان گفت رشد نرخ سود در این بازار از مهم ترین عوامل جذابیت به شمار می رود که موجب شده تا در این ۸ هفته در حدود ۲۲ همت از کسری بودجه تامین شود.