نگاهی به معاملات امروز بازار بورس
نگاهی به معاملات امروز بازار بورس

آیدین خانکشی پور مشاور و معامله‌گر بازارهای مالی در گفت و گو با اقتصاددان در خصوص بازار بورس گفت: بازار پس از اصلاح تیز اخیر نیازمند اندکی نوسان خواهد بود. به عبارتی انچه مهم است، جابجایی بین سهامداران خسته و تازه نفس می باشد. تقریبا اکثریت سهام بازار در محدوده حمایتی خود قرار گرفته و نیازمند کف سازی می باشند.

به گزارش اقتصاددان، آیدین خانکشی پور مشاور و معامله‌گر بازارهای مالی در گفت و گو با اقتصاددان در خصوص بازار بورس گفت: بازار پس از اصلاح تیز اخیر نیازمند اندکی نوسان خواهد بود. به عبارتی آنچه مهم است، جابجایی بین سهامداران خسته و تازه نفس می باشد. تقریبا اکثریت سهام بازار در محدوده حمایتی خود قرار گرفته و نیازمند کف سازی می باشند.
درواقع اصلاح اخیر به مثابه سنگی است که در مسیر یک سراشیبی تند قرار گرفته و با برخورد به موانع ارام ارام از ضرب سقوطش کاسته و در نهایت خواهد ایستاد.

پس از کاهش ضرب اصلاح و ایجاد کف، منتظر آغاز موج صعودی جدید باشید

وی افزود: همانطور که دیروز عرض نمودیم این بازار سقف های قبلی را شکسته و حداقل ۵۰% از آن فراتر خواهد رفت به شرطی که صبر پیشه کرده و با هر اصلاحی نلرزیم.

طبق آنچه بر روی تابلوی معاملاتی روزهای اخیر سهام مختلف دیده شد، پول خاصی از این بازار خارج نشده و اندک نقدینگی خارج شده نیز طی روزهای آتی دوباره به بازار بازخواهد گشت.

ترسی که با اصلاح اخیر در دل سهامداران ایجاد شده است اعتماد را تضعیف نموده است.

کمی زمان خواهد برد تا این اعتماد دوباره به بازار بازگردد اما آنچه مسلم است این اعتماد بازخواهد گشت.