نوش داروهای گیلانی بعد از مرگ سهراب
نوش داروهای گیلانی بعد از مرگ سهراب

نماینده ی مردم یعنی گرفتن حق مردم نه فریب آنها برای رسیدن به یک جایگاه

مهران بلیوند//سردبیر شهرستان شوشتر رسانه اقتصاددان

قلمم را به نیت انسانیت به نگارش درمی آورم تا که بتوانم دِینم را نسبت به بعضی از اتفاقات ادا کرده باشم.

اما در روزهای اخیر حادثه ی دلخراش تصادف مینی بوس کارگر های فصلی شهر شرافت شوشتر آه از نهاد مردم خوزستان، علی الخصوص شوشتر و شهرشرافت و حومه و بعضا سایر نقاط سرزمینم ایران بلند کرد.

این مینی بوس متشکل از زنان و کودکانی بود که برای یک لقمه نان حلال برای معیشت خانواده های شان جان خود را در دم دم های صبح در جاده های نا ایمن و غیر استاندارد شهرستان شوشتر از دست دادند.

لذا اگر ما بخواهیم از خطاهای انسانی بُگذریم، دلیل قانع کننده ای وجود ندارد که خیلی از ادارات شهری و استانی به وظایف قانونی خود در راستای چهارچوب حق شهروندی مردم در جامعه عمل نکنند.

چرا باید راه و ترابری شهرستان شوشتر کم کاری خودش را دقیقا بعد از این حادثه و چند ساعت بعد از این تصادف تکمیل ‌کند؟

چرا باید نماینده ی مجلس وعده بدهد اما عمل نکند؟

چرا قول چهار هزار نفر اشتغال در شوشتر و حومه توسط نماینده ی مردم شوشتر وگتوند درمجلس شورای اسلامی بعد از هفت سال هنوز عملی نشده است؟

آیا واقعا عزت و کرامت یک زن ایرانی این است که ساعت پنج صبح کودک شیرخوار خودش را رها کند و برای رفع فقر و محرومیت و معیشت خانواده ی خود به همراه کودک کم سن و سال خودش به جاده های ناایمن شوشتر بزند؟

اگر مسئله ی اشتغال دائم و اما نه فصلی برای سرپرست این عزیزانی که از دست رفتند بعد از گذشت چندین سال حل می شد می توان گفت این اتفاق ناگوار برای شان نمی افتاد.

می خواهم بدون سفسطه بگویم این آمدن ها و این رفتن ها دردی از مردم این شهر را دوا نخواهد کرد، چرا کسی که نمی تواند به حرفها و وعده هایش عمل کند نماینده ی مردم می شود؟

نماینده ی مردم یعنی گرفتن حق مردم نه فریب آنها برای رسیدن به یک جایگاه.

چرا مردم را برای خواسته های خودمان پله می کنیم.

خلاصه می کنم دلنوشته هایم را, این روزها خیلیا آمدن و رفتن, خیلیا سلفی گرفتن و اما خیلیا ی دیگر گروهی و دست جمعی عکس را گرفتند و رفتند, اما مانده ام که، که می خواهد جواب آن نوزاد شیرخوار را بدهد که منتظر مادرش است تا که به او شیر بدهد؟

دلمان از تنهایی مان گرفت، زیرا انتظار می رفت با توجه به عمق فاجعه و و با توجه به اینکه خبر به شبکه های سراسری هم رسیده بود، واکنش مسئولین کشوری رو هم دربر می گرفت. لااقل برای تسکین درد مردم خوزستان و شوشتر و شهر شرافت.

نوش داروهایت دیر رسید آقای نماینده، سهراب ها همه از دست رفتند.
پایان