نوار کاهشی تزریق پول تا پایان بهار ۱۴۰۱ +جدول
نوار کاهشی تزریق پول تا پایان بهار ۱۴۰۱ +جدول

در هفته پایانی بهار در عملیات بازار باز در حدود 63 هزار و 950 میلیارد تومان نقدینگی در بانک ها بسط داده شده که در مقایسه با هفته های قبل کاهش 1.6 درصدی داشته است. بررسی ها حاکی از روند اکیدا نزولی بسط پول در بازار باز در سال جاری بوده و در نهایت بسط این مرحله را به حداقل خود در این مدت رسانده است.

در هفته پایانی بهار در عملیات بازار باز در حدود ۶۳ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان نقدینگی در بانک ها بسط داده شده که در مقایسه با هفته های قبل کاهش ۱٫۶ درصدی داشته است. بررسی ها حاکی از روند اکیدا نزولی بسط پول در بازار باز در سال جاری بوده و در نهایت بسط این مرحله را به حداقل خود در این مدت رسانده است.

اقتصاددان: روند عملیات بازار باز در هفته های اخیر نزولی بوده و در آخرین هفته بهار ۱۴۰۱ به کانال ۶۳ همت تنزل پیدا کرد.

در این بازار بانک ها اوراق بدهی خریداری شده در بازار اولیه را به بانک مرکزی عرضه کرده و از این طریق سعی می کنند تا وضعیت نقدینگی خود را بهبود ببخشند.

هدف بانک مرکزی از فعالیت در این بازار جدا از تنظیم شرایط نقدینگی بانک ها کنترل نرخ سود در بازه مورد نظر است.

روند نزولی عملیات بازار باز در هفته پایانی بهار

براساس آمارهای بانک مرکزی در آخرین هفته بهار روند معاملات در بازار باز کاهشی بوده و با ۱٫۶ درصد کاهش در مقایسه با هفته قبل به ۶۳ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان رسیده و در کمترین حد خود از ابتدای سال جاری تاکنون قرار گرفته است.

در این معاملات ۱۹ بانک شرکت کرده و نزدیک به ۸۲ هزار و ۹۰ میلیارد تومان اوراق به بانک مرکزی پیشنهاد کرده بودند.

دو ویژگی مهم همواره نشان دهنده میزان هزینه ای است که این نهادهای مالی در جهت قرض گیری از بانک مرکزی در این بازار مجبور به پرداخت آن هستند.

نرخ سود و تاریخ سررسید اوراق که در بازار باز برابر با ۷ روزه بوده و در هفته های متوالی در همین سطح باقی مانده است.

اما اتفاق مهم در هفته جاری ادامه رشد نرخ سود بازار و دست یابی آن به رکورد ۶ ماهه بوده است.

طبق آمارهای بانک مرکزی در این هفته نرخ سود بازار باز برابر با ۱۹٫۵ درصد ثبت شده که از ابتدای دی ماه سال گذشته تاکنون سابقه نداشته است.

در کنار بازار باز دادو ستد بانک مرکزی با بانک ها از طریق بازار بین بانکی نیز انجام شده که می تواند در ارزیابی نرخ سود بین بانکی موثر باشد.

 نوار کاهشی تزریق پول تا پایان بهار 1401 +جدول

کاهش سطح معاملات در بازار بین بانکی

باوجود آن که در این بازار در هفته های قبل رکوردهای بالایی در متغیر اعتبارات قاعده مند ثبت شده بود اما در این هفته این سطح کاهشی شده و در ادامه روند نزولی خود به هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان رسید. به طور کلی در بازار شبانه بانک‌هایی می توانند نیازهای فوری خود را با تاریخ سررسید کوتاه مدت‌تری برطرف کنند. اعتبارات قاعده‌مند در این بازار نرخ سود ۲۲ درصدی داشته که علامتی از مداخله بانک مرکزی در این بازار است.

به طور کلی دامنه نرخ سود از ۱۴ تا ۲۲ درصد بوده که کف و سقف آن در اختیار بانک مرکزی است. سطح معاملات در این هفته نشان می دهد اعتبارات قاعده مند در بازار به سطح پایینی نسبت به قبل تقلیل پیدا کرده است.

 نوار کاهشی تزریق پول تا پایان بهار 1401 +جدول