نمادهای مناسب برای سرمایه گذاری در بورس کارشناس بازار سرمایه گفت: هر چه به سال جدید نزدیک تر می شویم، خریدها بر اساس سود تقسیمی سال ۹۸ شرکت های بورسی در فصل مجامع و تحلیل سود سال ۹۹ حرکت می کند. محمدرضا قاسمی در گفت و گو با نبض بورس با بیان اینکه قیمت ها در اکثر […]

کارشناس بازار سرمایه گفت: هر چه به سال جدید نزدیک تر می شویم، خریدها بر اساس سود تقسیمی سال ۹۸ شرکت های بورسی در فصل مجامع و تحلیل سود سال ۹۹ حرکت می کند.

نمادهای مناسب برای سرمایه گذاری در بورس

محمدرضا قاسمی در گفت و گو با نبض بورس با بیان اینکه قیمت ها در اکثر سهام بنیادی و بزرگ بازار حباب نییستند، اظهار کرد: مقداری از افزایش قیمت های کنونی  سهام مربوط به سال آینده است و در مقیقت بازار در حال پیش خور کردن قیمت هاست.

وی ادامه داد: هر چقدر از شاخص ۳۷۵ هزار واحدی دورتر می شویم و قیمت های بالاتری در بازار ثبت می شود مربوط به سود سال آینده و سود تقسیمی در مجامع در خرداد ماه است.

قاسمی با بیان اینکه مثلا سهمی مانند نوری با پی به ای ۴.۵ تا ۵، با قیمت های پنج هزار تومان اررزنده است، لیکن با توجه به سود سال آینده و سود تقسیمی تا هفت هزار تومان نیز پتانسیل افزایش قیمت دارد.

وی با تاکید بر اینکه برخی سهام خصوصا در نمادهای سیمانی ارزش زیادی با قیمت ذاتی خود دارند، به سهامداران توصیه کرد در خرید اینگونه سهام دقت بیشتری داشته باشند.

کارشناس بازار سرمایه علت عدم اصلاح بازار را جریان نقدینگی فراینده ای داسنت که به سمت بورس متمایل شده و گفت:  درصد فروشندگان در حقوقی ها بیشتر و عمده خریداران بازار حقیقی ها هستند.

وی نمادهای پتروشیمی اوره ای و فولادی ها را برای سرمایه گذاری مناسب دانست و گفت: فعالان باید از خرید نمادهای با پی به ای ۸ تا ۱۰ احتیاط بیشتری داشته باشند چرا که سود این شرکت ها با قیمت تابلو همخوانی ندارد.