نفت و نقش بیگانگان در سقوط شاه
نفت و نقش بیگانگان در سقوط شاه

نیکسون رئیس جمهور آمریکا به ایران آمده بود تا در آرامگاه رضا شاه گل بگذارد...!!!

نیکسون رئیس جمهور آمریکا به ایران آمده بود تا در آرامگاه رضا شاه گل بگذارد…!!!

اقتصاددان: تروریستها، دو آمریکائی را ترور کردند و چند جا بمب گذاشتند…!!!
نیکسون گل را گذاشت و از ایران رفت…!!!

جرالد فورد به شاه گفت: “کمک کن من رئیس جمهور دوباره آمریکا بشوم وگرنه تو رفتنی هستی” شاه خندید و گفت : “من..؟؟ میخوای با پول نفت کاخ سفید رو یکجا بخرم تا تو توش بمونی؟”

۲۰ مارس ۱۹۷۵ شاه در راه خود به مکزیک برای افزایش دادن دوباره قیمت نفت، در فرودگاه پاریس به “ژاک شامان دلماس” نخست وزیر فرانسه و “ژاک شیراک” شهردار پاریس گفت:

“از قول من به ژیسکاردستن، رئیس‌ جمهور فرانسه، بگوئید دوران موبورها و چشم آبی‌ها تمام شده، دوره استثمار ایران هم خاتمه یافته است.

شاه ۱۸ درصد قیمت نفت را افزایش داد و در عوض دشمنانش در یک ضیافت شام لباس تنش را به “پلوتونیوم” آغشته کردند و با تب خفیفی به ایران بازگشت…!!!
همان تب خفیفی که پایانش در بیمارستانی در مصر بود…!!! تب شاه قطع نشد…!!!

پزشکانی به بالینش آمدند و بعدها فاش شد این تب مربوط به تب مالاریا که در کودکی گرفته نیست، شاه را بگفته‌ای سرطانی کرده بودند…
تا تقاص افزایش قیمت نفت و در افتادن با موبورها را بدهد، اما این پایان کار نبود…!!!

کسی باخبر نشد، هویدا با گزارشی که از طرف “اداره تحلیل و بررسی”های سازمان امنیت ایران تهیه شده بود، به دیدار شاه رفت وگفت: “قربان، با موبورها و چشم آبی‌ها چکار دارید…؟؟؟
با دم شیر بازی نکنید، “شاه پاسخ داده بود:

“آنها پدرم را از خاک ایران بیرون کردند، تا پدرشان را در نیاورم از پا نمی‌نشینم. …
می‌ترسی کنار برو، من نخست وزیر ترسو نمی‌خواهم”…!

هویدا برکنار شد و آموزگار کارآزموده نخست وزیر شد.
شاه تا به خودش بیاید، “صدای پای انقلاب” را برایش به صدا در آورده بودند تا بداند در افتادن با موبورها چه قیمتی دارد.

شاه ملت فریب خورده و بازیچه موبورها را قتل عام نکرد، آنها را به خدا سپرد و با چشمانی گریان ایران را ترک کرد
میلیاردها دلار پس انداز ایران و سهام کارخانه هایشان را که شاه برایمان خریده بود همراه با سپرده های میلیارد دلاری ایران را…
یک شبه بالا بکشند…!!!

بعد جنگ راه انداختند، با یک میلیون کشته و هشت سال کشتار و دربدری میلیون ها ایرانی…

بعد از جنگ، تحریم شدیم و بعد از تحریم حواله.

آری این است داستان پر از اشک و آه و فغان این دیار که باید خون گریست.

محمد مهدوی‌فر
تخریب‌چی و غواص جنگ