نشست حقوقی جمعی از مشاورین املاک تهران
نشست حقوقی جمعی از مشاورین املاک تهران

نشست حقوقی جمعی از مشاورین املاک تهران

نشست برگزیدگان حقوقی ومشاورین املاک در تاریخ ۱۳مرداد۱۴۰۱ بعمل آمد .
دراین نشست مشاورین املاک نظرات خود را در حل مشکلات اتحادیه وابلاغهای جدید حق الزحمه مشاورین املاک رابررسی نمودندویکی از مواردی که به آن اشاره شداین مسئله بود که هر مصوبه ای که بدون زیر ساخت وبدون نظر خواهی از خانواده فهیم وزحمتکش دوازده هزار نفری صنف املاک اتخاذ شود قابل ارزش واجرا نیست وبایدبا محوریت ومشورت این خانواده بزرگ وبراساس یک خرد جمعی باشد وبا کسر کردن حق وحقوق وبی ارزش نمودن زحمات مشاورین املاک مطمئنا هیچ تاثیری در قیمت گذاری کلان صنعت ساختمان ومسکن واجاره بها نخواهد داشت .همه می دانند عامل اصلی گرانی مسکن نرخ تورم،نرخ سود بانکی،نقدینگی ،ساخت وساز وعرضه وتقاضا وبالا رفتن قیمت مصالح ودستمزدهاست نه حق الزحمه صنف مشاورین املاک که سالهاست هیچ تغییر نکرده است وهیچ رشدی نداشته است وبا توجه به اجاره بها ،مالیات ،بیمه ، ارزش افزوده وهزینه های پرسنل وهزینه جاری املاکها بسیار هم ناچیز است وهمین امر نیز در این چند سال باعث درخواست ابطال مجوز بسیاری ازصاحبین مشاورین املاکیها گردیده است اما متاسفانه شاهد ابلاغ کسر نمودن حق الزحمه مشاورین املاک شده ایم که این امر باعث ورشکستگی ونابود قشر مشاورین املاک وبیکاری تعداد زیادی از مشاورین خواهد شد.

دراین گردهمایی برلزوم وجهه متاسفانه خرابی که در سال‌های خیلی گذشته بر
مشاورین املاک درجامعه نقش بسته را باید با فرهنگ سازی واطلاع رسانی خدمات ارزنده وسنگین ورشد یافته قشر مشاورین املاک درجامعه وتغییر ساختار فرهنگی واداری وسیستماتیک مشاورین محترم املاک را برای جامعه بازگو وثابت نمائیم که این امر فقط با کمک رسانه های اجتماعی وگروهی وساخت فیلم ومستند ونشر ماه نامه ویا موج رادیویی اختصاصی جهت مشاورین املاک مهیا خواهد شد .

همچنین باید نقش مهم وکلید این مشاورین رادر
۱.انتخاب صحیح خرید وفروش ملک
۲.مشاوره در سرمایه گذاری ویا مشارکت در این صنعت ساختمانی
۳.اجاره املاک ومستغلات
۴.رفع اختلاف متعاملین ویا موجر ومستاجر
۵.رویت وتشخیص اصالت وصحت اسناد ومدارک
۶.مبادله وجه های فی مابین
۷.نوشتن قرارداد ویا اجاره طبق قوانین کشور

وبسیار مسئولیت های سنگین دیگری که به دوش مشاورین املاک می باشد که شاید تا به حال با آنها بسیار در جامعه برخورد نموده اید را به اطلاع عموم مردم برسانیم

لذا انشاالله درآینده نزدیک که انتخابات ریاست وهیات مدیره جدیدی برای املاک تهران در پیش است باید مشاورین املاک توجه بیشتری در سابقه وتحصیل وخدمات کاندید ها داشته باشندتا بتوانند به اهداف ذکر شده برسیم.

در جلسه ونشست املاک جناب آقای علی کوشانفرکه سال‌هاست مدرس اتحادیه
املاک تهران واز بازرسین ویژه وعضو کمیسیون داوری اتحادیه ورئیس اسبق کمیسیون شکایات وشورای حل اختلاف اتحادیه املاک شهر تهران می باشند بیان نمودند باهمت دوستان باید بهترین ها را برای هئیت مدیره وریاست اتحادیه انتخاب نمائیم وسابقه ،تحصیلات ،اهداف وخدمات گذشته کاندیداها را در انتخاباتمان درنظر بگیریم تا باعث رشد وتکامل بهتر اتحادیه در تمام زمینه ها باشیم یکی از این اهداف بایدبرگرداندن حق الزحمه مشاورین املاک به قانون ۱۳۱۷ باشد که طبق این قانون مشاوران املاک حق الزحمه خود راخودشان ویا با توافق مشتریان تعیین خواهند نمود وبی عدالتی که با توجه به مسئولیت سنگین صنف مشاورین املاک در کم کردن حق الزحمه کمیسیون مشاورین ابلاغ شده بر طرف گردد وهمچنین نهادینه کردن ارزش واهمیت وجایگاه مشاورین املاک در جامعه از اهداف این کاندید محترم بیان شد.

  • نویسنده : ابوالفضل هنانیان