نرخ دلار هشتم اسفند ۹۸ به ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان رسید
نرخ دلار هشتم اسفند ۹۸ به ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان رسید

قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس) در جریان معاملات امروز ۸ اسفند ۹۸ صرافی‌های بانکی به ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.

قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس) در جریان معاملات امروز ۸ اسفند ۹۸ صرافی‌های بانکی به ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.

قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس) امروز هشتم اسفند ماه ۱۳۹۸ در صرافیهای بانکی ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان خریداری شده و ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان فروخته میشود.

امروز همچنین هر یورو نیز در صرافیهای بانکی ۱۶ هزار و ۸۵۰ تومان خریداری شده و ۱۶ هزار و ۹۵۰ تومان فروخته میشود.