نرخ تورم نقطه به نقطه به ۴۶.۴درصد رسید
نرخ تورم نقطه به نقطه به ۴۶.۴درصد رسید

 پرواز قیمت‌ خوراکی‌ها در آبان؛ بالاترین تورم ماهانه در دهه۹۰ تورم نقطه به نقطه در آبان ماه به ۴۶.۴ درصد رسید که حاکی از رشد ۵ درصدی نسبت به ماه گذشته است. با این وجود تورم ماهانه با کاهش ۱.۸ واحدی به ۵.۲ درصد رسید. در این ماه تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها رکورد […]

 پرواز قیمت‌ خوراکی‌ها در آبان؛ بالاترین تورم ماهانه در دهه۹۰

تورم نقطه به نقطه در آبان ماه به ۴۶.۴ درصد رسید که حاکی از رشد ۵ درصدی نسبت به ماه گذشته است. با این وجود تورم ماهانه با کاهش ۱.۸ واحدی به ۵.۲ درصد رسید. در این ماه تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها رکورد یک دهه گذشته را جا به جا کرد.

به گزارش اقتصاددان به نقل از اقتصاد آنلاین ، مرکز آمار اطلاعات و آمار مربوط به شاخص قیمتی در آبان امسال را منتشر کرد. بر این اساس نرخ تورم نقطه‌‌به نقطه در آبان به ۴۶,۴ درصد رسیده است که افزایش ۵ درصدی را نسبت به ماه گذشته نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم ماهانه به ۵,٢ درصد در این ماه رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ١.٨ واحد درصد کاهش داشته است. نمودار زیر تغییرات تورم ماهانه و نقطه به نقطه را نشان می‌دهد.

نرخ تورم نقطه به نقطه

نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها و آشامیدنی ها و دخانیات» با افزایش ١۶,١ واحد درصدی به ۵۶.۶ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با کاهش ٠.١ واحد درصدی به ۴١.٨ درصد رسیده است.

  همچنین تورم ماهانه گروه خوراکی و آشامیدنی‌ها در این ماه برابر با ۱۳.۲ درصد گزارش شده‌است که بالاترین تورم ماهانه از ابتدای دهه ۹۰ به حساب می‌آید. نمودار زیر تورم ماهانه گروه‌ خوراکی‌ها و آشامیدنی را از دهه ۹۰ نشان می‌دهد:

نرخ تورم نقطه به نقطه 1

تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۴۵,٧ درصد بوده‌ که نسبت به ماه قبل ۴,۴ واحد درصد افزایش داشته است. تورم نقطه‌ای برای خانوارهای روستایی نیز ۵٠,٣ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٨,١ واحد درصد افزایش داشته است

تورم سالیانه منتهی به آبان ماه به ۲۹ درصد رسیده‌است که افزایش ١.٨ درصدی را نسبت به ماه گذشته نشان می‌دهد.

ع