نرخ تورم از ۴۴ درصد عبور کرد
نرخ تورم از ۴۴ درصد عبور کرد

شاخص کل تورم در تیرماه ۱۴۰۰ به عدد ۳۲۷٫۴ رسید. نرخ تورم ماهانه ۳٫۵ درصد در تیرماه بوده است که نرخ تورم ماهانه بالایی است. نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۳٫۶ درصد است و به این معنی است که سطح متوسط قیمت‌ها در این یک سال ۴۳٫۶ درصد رشد کرده است. نرخ تورم دوازده ماهه […]

شاخص کل تورم در تیرماه ۱۴۰۰ به عدد ۳۲۷٫۴ رسید. نرخ تورم ماهانه ۳٫۵ درصد در تیرماه بوده است که نرخ تورم ماهانه بالایی است. نرخ تورم نقطه به نقطه ۴۳٫۶ درصد است و به این معنی است که سطح متوسط قیمت‌ها در این یک سال ۴۳٫۶ درصد رشد کرده است. نرخ تورم دوازده ماهه نیز ۴۴٫۲ درصد بوده و به این معنی است که فشار هزینه‌ای ۱۲ ماه اخیر نسبت به ۱۲ ماه قبل از آن معادل ۴۴٫۲ درصد بوده است.  تورم گروه خوراکی‌ها نیز بالاتر از سایر کالاها بوده و ۵۴٫۸ درصد گزارش شده است. گوشت ۴۸ درصد، ماهی ۵۳ درصد، شیر و پنیر و تخم مرغ ۶۳ درصد، روغن ۷۸ درصد، میوه ۵۹ درصد، شکر ۵۸ درصد و چای ۶۱ درصد گزارش شده است.

     کاهش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور

به گزارش اقتصاددان به نقل از  تعادل  ،  منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در تیر ماه ١۴٠٠ به عدد ۴٣,۶ درصد رسیده؛ یعنی خانوارهای کشور به ‌طور میانگین ۴٣.۶ درصد بیشتر از تیر ١٣٩٩ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم نقطه‌ای تیر ماه ١۴٠٠ در مقایسه با ماه قبل ۴,٠ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با کاهش ۵,۴ واحد درصدی به ۵۶.٩ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با کاهش ٣.۴ واحد درصدی به ٣٧.۴ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۴٢,٩ درصد است که نسبت به ماه قبل ۴.٠ واحد درصد کاهش داشته. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۴٧.٧ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٣.٨ واحد درصد کاهش داشته است.

     افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه تیر ١۴٠٠ به ٣,۵ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ١.٠ واحد درصد افزایش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ٣.١ درصد و ٣.٨ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٣,۶ درصد که نسبت به ماه قبل ١.١ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣.٢ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.۶ واحد درصد افزایش داشته است.

    افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه تیر ماه ١۴٠٠ برای خانوارهای کشور به ۴۴,٢ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١.٢ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴٣,٧ درصد و ۴٧.٣ درصد بوده که برای خانوارهای شهری ١.٢ واحد درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی ١.٧ واحد درصد افزای ش داشته است.

 

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع