نخستین ملاقات ویدیویی شی جین پینگ و جو بایدن
نخستین ملاقات ویدیویی شی جین پینگ و جو بایدن

شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین صبح سه شنبه ۱۶ نوامبر/۲۵ آبان در پکن با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دیدار ویدیویی برقرار کرد.

شی جین پینگ اشاره کرد: اکنون پیشرفت چین و آمریکا در مرحله کلیدی قرار دارد و «دهکده جهانی» بشر نیز با انواع چالش ها رو به روست. چین و آمریکا به عنوان دو اقتصاد بزرگ جهان و عضو دایمی شورای امنیت سازمان ملل، باید با گسترش مشورت و همکاری، نه تنها امور داخلی کشور خود را به خوبی انجام دهند بلکه باید وظایف بین المللی را نیز بر عهده گیرند تا مشترکا آرمان بزرگ صلح و توسعه بشری را به پیش سوق دهند. این آرزوی مشترک مردم دو ملت و همچنین مردم همه کشورهای جهان است و نیز از مسوولیت های مشترک رهبران دو کشور چین و آمریکا محسوب می شود.

رهبر چین تاکید کرد: پیشبرد توسعه جداگانه چین و آمریکا، حفظ محیط بین المللی صلح آمیز و باثبات از جمله مقابله موثر با چالش های جهانی مانند تغییرات اقلیمی و همه گیری کرونا، به روابط سالم و باثبات پکن و واشنگتن نیازمند است. دو کشور باید بر اساس احترام متقابل، به طور مسالمت آمیز همزیستی داشته و برای منافع مشترک با هم همکاری کنند.

شی جین پینگ در ادامه افزود: من آماده ام همراه با شما جناب آقای رئیس جمهور بایدن، به توافقاتی دست یابیم و فعالانه عمل کنیم تا روابط دو کشور را به شکل مثبت پیش بریم که این از جمله تقاضاهای مردم دو کشور و همچنین از انتظارات جامعه بین المللی به شمار می آید.

بایدن نیز ضمن ابراز خرسندی برای دیدارش با شی گفت: امیدوارم مانند گذشته، دیدارمان صریح، صادقانه و صمیمانه پیش رود.

رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد: به نظر من، به عنوان رهبران دو کشور صرف نظر از خواسته و یا ناخواسته بودن، باید تضمین کنیم که رقابت بین ما به درگیری تبدیل نشود. باید با بازسازی حفاظ اجماع، با اختلافات خود به طور شفاف و صادقانه برخورد کنیم و در مسایل مربوط به منافع مشترک دو کشور به ویژه مسایل بزرگ جهانی مانند تغییرات آب و هوایی تلاش داشته باشیم.

بایدن تاکید کرد که روابط دو کشور چین و آمریکا نه تنها تاثیر بسیار مهمی بر دو طرف دارد بلکه بر کل جهان نیز تاثیرگذار است.