نحوه توزیع ماسک وارداتی بر عهده وزارت بهداشت است
نحوه توزیع ماسک وارداتی بر عهده وزارت بهداشت است

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با اشاره به مجاز شدن واردات ماسک اظهار داشت: ماسک‌های وارداتی در اختیار هیات امنای ارزی وزارت بهداشت قرار می‌گیرد و آنها نسبت به توزیع آن اقدام می‌کنند.

به گزارش اقتصاددان به نقل از فارس، عباس تابش در مورد نحوه واردات ماسک اظهار داشت: واردات ماسک مجاز شده است؛ بنابراین ماسک وارد شده در اختیار هیات امنای ارزی وزارت بهداشت قرار می‌گیرد و آنها نسبت به توزیع آن اقدام می‌کنند.
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با بیان اینکه ماسک به صورت رایگان توزیع می‌شود، اظهار داشت: وزارت بهداشت و درمان مسئولیت و فرماندهی قرارگاه ویروس کرونا را برعهده دارد لذا این وزارت خانه باید در خصوص نحوه واردات ماسک پاسخگو باشد.

* ماسک تولید داخل هم برای توزیع در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گیرد

وی بیان داشت: مقرر شده ماسک رایگان توزیع شود بنابراین همه واحدهای تولیدی ماسک را در اختیار هیات امنای ارزی وزارت بهداشت قرار می‌دهند.

تابش اظهار داشت: در مجموع سیاستگذار در این بخش وزارت بهداشت است و فرآیند واردات و توزیع هم بر عهده این وزارتخانه است.