نان و ایمان!
نان و ایمان!

گفت: آیا بین «ایمان» و «معیشت» ارتباطی هست؟ گفتم: بله! از قدیم می گویند ایمان در شکم گرسنه باقی نمی ماند. گفت: بنابراین هر وقت نیازمندی های تغذیه ای مردم گران شود،ایمان مردم گرسنه و نیازمند هم متزلزل می شود! گفتم: به نظر تو در چه دوره یا دوره هایی گرانی در میزان ایمان مردم […]

گفت: آیا بین «ایمان» و «معیشت» ارتباطی هست؟

گفتم: بله! از قدیم می گویند ایمان در شکم گرسنه باقی نمی ماند.

گفت: بنابراین هر وقت نیازمندی های تغذیه ای مردم گران شود،ایمان مردم گرسنه و نیازمند هم متزلزل می شود!

گفتم: به نظر تو در چه دوره یا دوره هایی گرانی در میزان ایمان مردم بیشتر موثر بوده و هست؟

گفت: بستگی دارد که دولت این وری باشد یا آن وری!

گفتم: یعنی چه؟ واضح تر بگو!

گفت: اگر دولت آن وری باشد،با گوشت کیلویی دوهزار تومان نیز ایمان مردم آسیب می بیند؛ولی اگر دولت این وری باشد،گوشت دویست هزار تومانی هم ایمان مردم را تضعیف نمی کند!

گفتم: علّت فعلی گرانی ارزاق مردم طرح «جرّاحی اقتصادی» است برای رسیدن به افق های روشن اقتصادی است!

گفت: اینجا سرزمین افق های روشن است،فقط هیچ وقت به ساحل نمی رسیم!

گفتم: باز هم سیاهنمایی کردی؟!

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

  • منبع خبر : اقتصاددان