میزان محبوبیّت بعضی ها!!
میزان محبوبیّت بعضی ها!!

  گفت: یکی از مسئولان فرموده اند محبوبیّت ما بین مردم اخیراً بیشتر شده است! گفتم: بر اساس کدام نظرسنجی به این نتیجه رسیده اند؟ گفت: من زمانی به محبوبیّت خود بین مردم شهر خود مغرور بودم. می خواستم برای نمایندگی مجلس نامزد شوم. در محلّۀ خود رقیبی داشتم. روزی وقتی از خانه بیرون آمدم،دیدم […]

 

گفت: یکی از مسئولان فرموده اند محبوبیّت ما بین مردم اخیراً بیشتر شده است!

گفتم: بر اساس کدام نظرسنجی به این نتیجه رسیده اند؟

گفت: من زمانی به محبوبیّت خود بین مردم شهر خود مغرور بودم. می خواستم برای نمایندگی مجلس نامزد شوم. در محلّۀ خود رقیبی داشتم. روزی وقتی از خانه بیرون آمدم،دیدم کف کوچه یک نفر با خطِّ دُرُشت نوشته:«مرگ بر فلانی».اسم مرا نوشته بود. من فهمیدم رقیب من این را نوشته. با خود گفتم پاک نکنم تا ببینم واکنش دوستان و طرفداران من نسبت به این شعار چیست.

معمولاً هر روز از لای درز درِ خانه نگاه می کردم ببینم واکنش عابران نسبت به این شعار چیست. با کمال تعجُّب می دیدم هیچ کس پایش را روی اسم من نمی گذارد! این واکنش مردم نشانه احترام قلبی مردم شهر نسبت به من بود و اشک از چشمانم جاری می کرد.

روزی از رقیبم برای مناظره در حضور مردم دعوت کردم تا محبوبیّت خود را به رخ او بکشم. آن روز علاوه بر رقیب من صد ها نفر از مردم در سالن مراسم حضور یافتند. در آغاز مراسم من مغرورانه به روی سن و پشت تریبون رفتم و پس از خیر مقدم و از همۀ مردم تشکُّر کردم که با پای نگذاشتن روی اسم من نسبت به من ابراز احترام کرده اند!

ناگهان همۀ مردم از جای برخاستند و ضمن خنده گفتند:

کدام احترام؟ کدام محبوبیّت ؟ علّت این که ما پایمان روی اسم تو نمی گذاشتیم این بود که مبادا این شعار پاک شود!!

حالا می بینم خیلی از مسئولان همین خیال واهی مرا در سر دارند و خود را محبوب خلق می پندارند!

گفتم: باز هم سیاهنمایی کردی؟!

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

 

ع

  • منبع خبر : اقتصاددان