مهمان تازه فرابورس ۹ ماهه ۱۶۰۸ ریال سود ساخت
مهمان تازه فرابورس ۹ ماهه ۱۶۰۸ ریال سود ساخت

مهمان تازه فرابورس که احتمالا فردا عرضه خواهد شد،در دوره 9 ماهه منتهی به آذر ماه برای سال مالی 29 اسفند 98، موفق به تحقق 1608 ریال سود به ازای هر سهم شده که نسبت به دوره مشابه قبلی رشد 73 درصدی نشان می دهد.

مهمان تازه فرابورس که احتمالا فردا عرضه خواهد شد،در دوره ۹ ماهه منتهی به آذر ماه برای سال مالی ۲۹ اسفند ۹۸، موفق به تحقق ۱۶۰۸ ریال سود به ازای هر سهم شده که نسبت به دوره مشابه قبلی رشد ۷۳ درصدی نشان می دهد.

به گزارش اقتصاددان به نقل از نبض بورس، بر اساس صورت های مالی حسابرسی نشده این شرکت طی این مدت با رشد ۶۰ درصدی درآمدهای عملیاتی ۲۷۵.۷ میلیارد تومان درآمد داشته، بهای تمام شده تولید با رشد ۴۵ درصدی ۱۳۹.۴ میلیارد تومان بوده که سود ناویژه ۱۳۶.۳ میلیارد تومانی را بر ای شرکت به ارمغان داشته است.

هزینه های فروش با رشد ۱۴۵ درصدی و از ۶.۲ میلیارد تومان به بیش از ۱۵.۳ میلیارد تومان رسیده که دلایل آن را باید از مسئولان این شرکت جویا شد.

سایر درآمدها با رشد ۴۶۶ درصدی از۱.۲ مییلیارد تومان به حدود ۷ میلیارد تومان رسیده که سود عملیاتی شرکت با رشد ۸۰ درصدی بیش از ۱۲۷.۹ میلیارد تومان بوده است.

هزینه های مالی شرکت رشد ۴۱ درصدی داشته و از ۲.۵ به ۳.۶ میلیارد تومان افزایش یافته، درآمد سرمایه گذاری ها نیز با کاهش ۳۰ درصد مواجه شده و از رقم ۸ میلیارد تومان به ۵.۵ میلیارد تومان رسیده است.