مناقصه عمومی سیمان آبیک
مناقصه عمومی سیمان آبیک

شرکت سیمان آبیک در نظر دارد خرید انواع بیرینگ و یاتاقان مورد نیاز خود را از طریق مناقصه سراسری تامین نماید.

متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد مناقصه ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی به واحد تدارکات شرکت سیمان آبیک واقع در کیلومتر۸۰ جاده تهران-قزوین یا سایت www.Abyekcement.com مراجعه کنند.

تلفن تماس : ۴۵۳۸۲۹۶۲-۰۲۶

  1. مراجعه کنندگان می‌بایست قیمت های خود را به همراه سایر مدارک داخل پاکتهای ارائه شده از طرف سیمان آبیک تا ساعت ۱۵روز دوشنبه مورخ ۲۵ / ۰۹/ ۱۳۹۸ به واحد دبیرخانه حراست سیمان آبیک تحویل نمایند.
  2. شرکت کنندگان جهت دریافت پاکتهای شرکت در مناقصه به همراه فرم های مربوطه به واحد بازرگانی مراجعه نمایند