🔴 مقایسه حیرت‌انگیز صادرات سنگاپور و ایران نمودار بانک جهانی نشان می‌دهد ایران در حوزه صادرات حتی از کشورهای آسیایی مانند سنگاپور (۵۸۰ billion$)، عربستان (۲۴۰ billion$)، امارات (۳۹۰ billion$) و اندونزی (۲۱۰ billion$) هم بسیار عقب‌تر و ضعیف‌تر است، صادرات ایران تنها (۱۱۰ billion$) است و سنگاپور به یکی از موفق‌ترین صادرکنندگان جهان تبدیل […]

🔴 مقایسه حیرت‌انگیز صادرات سنگاپور و ایران

نمودار بانک جهانی نشان می‌دهد ایران در حوزه صادرات حتی از کشورهای آسیایی مانند سنگاپور (۵۸۰ billion$)، عربستان (۲۴۰ billion$)، امارات (۳۹۰ billion$) و اندونزی (۲۱۰ billion$) هم بسیار عقب‌تر و ضعیف‌تر است، صادرات ایران تنها (۱۱۰ billion$) است و سنگاپور به یکی از موفق‌ترین صادرکنندگان جهان تبدیل شده است.

حیرت انگیز این که مساحت سنگاپور تنها ۷۲۲ کیلومتر است یعنی نصف مساحت جزیره قشم ایران! و جمعیت آن تنها ۵ میلیون نفر است یعنی در حدود جمعیت استان خوزستان! اما میزان صادرات و تجارت آن تقریبا ۵ برابر کل کشور بزرگ و پرجمعیت ایران است!!!

یکی از مهم‌ترین علل عقب ماندگی اقتصاد ایران فقدان صادرات کالای ایرانی به جهان است که مسئولین هم هیچ استراتژی و توجهی برای جبران این ضعف بزرگ اقتصادی ندارند.

چین با (۲۵۰۰ billion$) رتبه نخست بزرگ ترین صادرکننده جهان را دارد و آمریکا با (۲۳۵۰ billion$) رتبه دوم

مرکز مطالعات خلیج فارس

🅱️ @BESTPER ☜

  • منبع خبر : مرکز مطالعات خلیج فارس @bestper